facebook RSS # #

18.06.2018 07:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-21 11:19       aktualizacja: 2017-04-21 11:24       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Radwanice: Wdrażanie e-usług publicznych

Projekt Gminy Radwanice pn. ,,Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice” złożony w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, znalazł się na pierwszym miejscu na ,,Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy Radwanice. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia przewiduje się tworzenie lub rozwój usług publicznych w zakresie e-administracji, dostępu do informacji przestrzennej, bezpieczeństwa kryzysowego oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji.

Projekt przewiduje m.in. wdrożenie oprogramowania w zakresie obsługi budżetu gminy Radwanice i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup nowego sprzętu komputerowego. Dla usprawnienia pracy, jak również zwiększenia dostępu do urzędu głównie w sferze e-usług wdrożone zostaną usługi w zakresie obszaru finansowego, w tym m.in. złożenie deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości, o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych, wydaniu zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach.

Dodatkowo w zakresie obszarów spraw ogólnych, w tym m.in. zgłaszanie propozycji atrakcji turystycznych, inf. o działaniach rady gminy czy opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzu.

Usługi zostaną również wdrożone w zakresie partycypacji społecznej, w tym m.in. złożenie wniosku do projektu budżetu, złożenie petycji czy konsultacje społeczne.

Całkowita wartość projektu to 1 039 350,00 złotych, natomiast kwota dotacji to 883 447.Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30.04.2018r.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25