facebook RSS # #

23.06.2018 02:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-17 10:43       aktualizacja: 2017-05-17 10:45       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Powiat Brodnicki: Sesja Rady Miejskiej

23 maja 2017 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

Na absolutoryjną sesję Rady Powiatu w dniu 23 maja zaplanowano m.in.:

-wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 r.
-debatę absolutoryjną Radnych Powiatu nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brodnickiego za 2016 rok
c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za 2016 rok
d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2016 rok
e) uchwałą Nr 18/S/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Brodnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
f) opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok
g) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2016 rok

Radni rozpatrzą także projekty uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035
f) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2016”
g) poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności

W programie sesji jest też sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2016.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25