facebook RSS # #

23.06.2018 02:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-18 10:48       aktualizacja: 2017-05-18 10:50       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Grudziądz: Projekty do LPR

Do 31 maja osoby fizyczne i prawne, podmioty publiczne i prywatne, począwszy od mieszkańców poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości, czy też lokalnych liderów mogą zgłaszać propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023.

Karta projektu służy do zbierania pomysłów i propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu w perspektywie czasowej do roku 2023.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która powinna zostać wyremontowana lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można zarówno projekty o charakterze społecznym, jak i dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, o charakterze środowiskowym i gospodarczym - pomysły na zagospodarowanie, czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Kartę projektu można pobrać w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej z Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, pok. 331. Wypełniony wniosek, z opisem proponowanych przedsięwzięć, można przesłać na adres: rewitalizacja@grudziadz.pl i m.waleryn@um.grudziadz.pl lub dostarczyć do Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego.

W przypadku, gdy projekt będzie finansowany z własnych środków lub nie są jeszcze znane źródła finansowania projektu, proszę wypełnić w karcie projektu punkty od 1 do 9, w przypadku planowania finansowania ze środków zewnętrznych także punkty od 10 do 12.

Lista zgłoszonych projektów z zakresu rewitalizacji, zostanie podana do publicznej wiadomości. Po wstępnej weryfikacji, do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zostaną zakwalifikowane te przedsięwzięcia, które będą się wzajemnie uzupełniać i będą realizowane jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji (społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 56 45 10 222.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25