facebook RSS # #

25.04.2018 18:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-18 11:34       aktualizacja: 2017-05-18 11:39       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Kraków: Dotacja dla szpitala

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa przewiduje udzielenie dotacji dla szpitala na dofinansowanie w 2017 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. Szpital otrzymał dotację w wysokości 271 841 zł.

Projekt decyzją Ministra Zdrowia został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Całkowita szacowana wartość Projektu wynosi 1 812 273 zł, w tym wkład własny w wysokości 271 841 zł oraz dofinansowanie ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1 540 432 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zakup wózków transportowych, zestawów reanimacyjnych, kardiomonitorów, aparatów EKG, USG, stołu zabiegowego, aparatu RTG ramię C, aparatów do znieczuleń, kapnografu, respiratorów, pomp infuzyjnych oraz niezbędnego sprzętu informatycznego do celów administracyjnych SOR.

Obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje przy pomocy sprzętu zakupionego sześć lat temu, a aparatura medyczna jest eksploatowana całodobowo, co skutkuje jej zużyciem i koniecznością częstych napraw.
Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, pozwoli skrócić czas oczekiwania pacjentów w SOR.

Planowany termin realizacji inwestycji przez szpital to listopad 2017 r.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25