facebook RSS # #

26.04.2018 21:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-14 12:07       aktualizacja: 2017-06-14 15:11       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: Wymiana starych pieców

Gmina Miejska Bolesławiec zamierza przystąpić do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.

Warunkiem przystąpienia do Programu nieodzownym jest uchwalenie przez Radę Miasta Bolesławiec Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Regulamin będzie określał m.in. zasady naboru wniosków, sposób rozliczania oraz sposób przekazania Beneficjentom dofinansowania. Uchwała, zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Miasta Bolesławiec, w dniu 28 czerwca 2017 r. W projekcie uchwały zostały zawarte następujące informacje:

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
1. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania.
2. Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
3. Właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy nieruchomości nie stanowiących komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Zakres wsparcia :
przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła wraz z instalacją c.o. i c.w.u.,:
• kotły gazowe
• kotły na olej lekki opałowy
• piece zasilane prądem elektrycznym
• kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
• włączenie do sieci cieplnych
• OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:
W przypadku włączenia do sieci cieplnych ZEC dotacja będzie przydzielana w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów wynoszący 50 000 zł.

Dofinansowanie wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła lub likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), będzie możliwe pod warunkiem, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane do 31.01.2019 r. oraz w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W pozostałych przypadkach w wysokości do 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 50 proc. z kwoty 14 000 zł
- dla domu jednorodzinnego - do 50 proc. z kwoty 20 000 zł w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i do 50 proc. kwoty 8 000 zł.

Koszty kwalifikowane:

Koszty poniesione pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 30 września 2018 r.

Nabór wniosków odbywać będzie się w sposób cykliczny do wyczerpania środków. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

Po uchwaleniu Regulaminu, Urząd Miasta Bolesławiec ogłosi pierwszy nabór wniosków wraz z wzorami obowiązujących dokumentów i oświadczeń niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji. Wszelkie informacje na ten temat znajdować będą się na stronie Urzędu Miejskiego oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, menu „Ochrona środowiska”, zakładka „Dotacja - zmiana sposobu ogrzewania”.

Niedługo pojawi się informacja o dopłatach do wymiany pieców węglowych na nowoczesne źródła ogrzewania. Będzie również prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców, we wszystkich możliwych kanałach informacji. Odbędą się otwarte spotkania informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownikami Urzędu Miasta.

Deklaracje o przystąpieniu do programu będzie można pobrać ze stron internetowych, będą również dostępne w Urzędzie Miasta, w biurach Obsługi Interesanta oraz Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec. Zachęcamy mieszkańców Bolesławca do niezwłocznego składania deklaracji w celu przeanalizowania zawartych w nich danych oraz przekazania ich przez Urząd Miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają – Robert Rzepnicki, tel. 75 645 65 72, Monika Wawrzynowska, tel. 75 645 65 34.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25