facebook RSS # #

18.06.2018 02:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-19 10:52       aktualizacja: 2017-06-19 10:52       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Tczew: Społeczna od-nowa

Tczew: Społeczna od-nowa
Fot. UM Tczew
"Społeczna od-nowa" to jeden z dwóch projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane w Tczewie w najbliższych latach. Na projekt ten miasto otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości 1 017 403,98 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego - Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie to 15 693 799,69 zł (wkład własny to 2,8 mln zł, poziom dofinansowania - blisko 85 proc.).

„Tzw. miękka rewitalizacja, czyli działania społeczne są nawet bardziej istotne niż inwestycyjne, ponieważ jest to praca wśród mieszkańców. Jeśli te nowe inwestycje nie wypełnią się ludźmi, to pieniądze nie będą wykorzystane. Dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Fundacji Pokolenia, które z ramienia miasta będą realizować te działania” tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

„Projekt +Społeczna od-nowa+ skierowany jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany Tczewa. Celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, którzy z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie – mówi Iwona Bylicka z MOPS.
Projekt rozpocznie się 30 marca, a zakończy 31 grudnia 2021 r.

Cele szczegółowe projektu obejmują: zwiększenie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, liczby poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu, zdobywających kwalifikacje lub pracujących - 32 osoby. Ponadto celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.

Działania w ramach projektu zakładają utworzenie dla każdej rodziny/osoby indywidualnej ścieżki reintegracji oraz skierowanie do odpowiedniego wsparcia. Dobór wsparcia zostanie ustalony na podstawie diagnozy problemów i potrzeb poszczególnych osób. W projekcie zagwarantowane będzie zarówno indywidualne poradnictwo specjalistyczne jak i grupowe warsztaty, które będą miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych usprawnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Zaplanowane wsparcie będzie wzmocnione prowadzonymi działaniami animacyjnymi Powstanie 30 miejsc świadczenia usług społecznych.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25