facebook RSS # #

18.06.2018 11:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-17 09:25       aktualizacja: 2017-07-17 09:29       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Brwinów: Dofinansowanie projektu

Brwinów: Dofinansowanie projektu
Fot. UG Brwinów
Gmina Brwinów otrzymała dotację na projekt edukacyjny „Wiedza moją potrzebą”, który będzie realizowany przez dwa lata w szkole w Żółwinie.

Wartość projektu wynosi 148 056, 25 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to 110 496, 25 zł.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Żółwinie od października 2017 r. do maja 2019 r. Obejmie 151 uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość. Wsparcie dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: informatycznych i szachowych. W ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem. 

Wszystkie działania służyć będą kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Uczniowie będą też mieć wyjazdy edukacyjne do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.

Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia oraz kompetencji społecznych.

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25