facebook RSS # #

20.06.2018 13:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-12 09:06       aktualizacja: 2017-09-12 09:13       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Polkowice: Sesja Rady

12.09 radni Rady Miejskiej w Polkowicach spotkają się na pierwszej po wakacjach sesji. Porządek obrad poniżej. Początek sesji o godz. 14:00

1. Wybór sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej
w Polkowicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach .
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Polkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach.
7. Podjecie uchwały w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sobinie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planów pracy osiedli na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Polkowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Polkowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa ulicy Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 - ulicy Chocianowskiej
w Polkowicach”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Polkowice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice.
22. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020 w roku 2016.
23. Wnioski i interpelacje.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25