facebook RSS # #

21.09.2018 14:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-05 11:58       aktualizacja: 2017-10-05 12:02       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Toruń: Zmiany w budżecie

O 44 miliony złotych mniejszy deficyt i zadłużenie, większe wydatki na oświatę, przesunięcia terminów inwestycji, nowe projekty unijne – na sesji rady miasta 12 października 2017 r. radni pochylą się nad zmianami w budżecie Torunia na bieżący rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

„Po stronie dochodów zmiany w budżecie planowane są na poziomie 29 mln zł, a po stronie wydatków – 73 mln zł. W związku z tym o 44 mln zł zmniejszy się deficyt, a co za tym idzie – zadłużenie” mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

„Część finansowania zadań z tegorocznego budżetu planuje się przenieść na przyszły rok. Powody są dwa: albo szukamy wykonawców, bo niestety trudno znaleźć takich, którzy podejmą się realizacji z zaplanowane przez miasto pieniądze, albo czekamy z rozpoczęciem zadań na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Takim przypadkiem jest np. Park Tysiąclecia, gdzie dopiero w lipcu podpisaliśmy umowę, rozpoczęliśmy inwestycję, ale część pieniędzy, a konkretnie 800 tys. zł, wydamy w przyszłym roku. Przesuniemy też remont ul. Hallera, Lelewela, Kołłątaja, parking przy Woyczyńskiego, gdzie było już po 4-5 przetargów. Podobnie z obiektami rekreacyjnymi, np. placami zabaw, gdzie po kilka razy ogłaszamy przetargi na dokumentację. Miasto nie wyda też w tym roku planowanych 10 mln zł na remont ul. Olsztyńskiej., gdyż na razie na tę inwestycję nie ma dofinansowania” mówi skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. 

Miasto pozyskało 7 mln zł dodatkowych dochodów. Większość, bo ponad 6 mln, to pieniądze, które udało się po latach odzyskać od pierwszego wykonawcy hali sportowej przy ul. Bema – konsorcjum Hydrobudowa i PBG. To kary umowne za niedokończenie inwestycji. Wcześniej konsorcjum zapłaciło już ponad 6 mln zł w ramach gwarancji.

19 mln zł to oszczędności w wydatkach. Lwią część stanowią tu odsetki od zadłużenia zarówno miasta, jak i miejskich spółek: MZK, CKK Jordanki i TIS, którym miasto pomaga spłacać obligacje.

Niestety nie całe pozyskane lub zaoszczędzone pieniądze pozostaną w miejskiej kasie. Ponad 10 mln zł planuje się przekazać na oświatę: 5 mln zł na wynagrodzenia dla 110 nowych etatów (głównie zatrudnionych na potrzeby nauczania indywidualnego), 1 mln na bieżące utrzymanie (w tym rosnący wraz z liczbą etatów fundusz socjalny), a 4,3 mln zł na dotacje dla prywatnych przedszkoli (2,7 mln) i szkół. 
 
Zmiany planowane są też w WPF. Tu zamierza się m.in. wprowadzić pięć nowych projektów tzw. „miękkich” z unijnym dofinansowaniem. Będą one adresowane do uczniów, osób starszych i wymagających opieki. Planuje się także nowe zadania inwestycyjne: rozbudowę Teatru Baj Pomorski (zadaszenie sceny, stworzenie sceny marionetkowej, koszt niespełna 2 mln zł, udział miasta – ok. 300 tys. zł), rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o 30 nowych miejsc (koszt 5 mln zł, udział miasta 50 proc.), projekt „Kultura w zasięgu” (wyposażenie instytucji kultury w nowy sprzęt i digitalizacja zbiorów (koszt 4 mln zł, wkład miasta 600 tys. zł), rozbudowa pawilonu dydaktycznego Ogrodu Zoobotanicznego (możliwe dofinansowanie z NFOŚ na poziomie 90 proc.). Zadania te będą realizowane, jeśli uda się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25