facebook RSS # #

23.09.2018 11:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-11 09:43       aktualizacja: 2017-10-11 09:52       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Piaseczno: Sesja rady

18.10.2017 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.09.17r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków na wykup gruntów o kwotę 7.200.000,00 zł na wniosek Wydz. GGG).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 306.950,00 zł na 2018 rok na wniosek Ref ZE).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 10.000,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 104.000,00 zł na wniosek Wydz. ADK).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.493.600,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 118.630,00 zł - dofinansowanie projektu „Aktywna tablica”).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.343,00 zł w związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.840.298,00 zł).
9.9 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatkach.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 3.492 zł dla OSP Bogatki).
9.11 W sprawie zmiany Uchwały 1010/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r.
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 191.278,00 zł. na wniosek CUW)
9.13 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków remontowych o kwotę 30.000,00 zł. i zmniejszenia o kwotę 297.948,00 zł. na wniosek Wydziału IT).
9.14 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 23.412,00 zł).
9.15 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028.
9.16 W sprawie przystąpienia Gminy Piaseczno do programu „Ogólnopolska Karta Seniora” – edycja Gminy Piaseczno.
9.17 W sprawie nadania nazwy Palmowa ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie nadania nazwy Fińska ulicy położonej we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu „Traktu nad Perełką”.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (obszar A6,A7,A10,A11, A15, A28, A29) – etap I, zatwierdzonego Uchwałą nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
9.23 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 292 położonej w Piasecznie przy ul. Berylowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.24 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 355 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.25 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 468 położonej w Piasecznie przy ul. Topazowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 89/13, położona w Józefosławiu gm. Piaseczno.
9.27 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łbiska gm. Piaseczno.
9.28 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno odpłatnego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Julianów, gm. Piaseczno.
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 28/2 i 27/3 obr. 26 położonych w Piasecznie przy ul. Kościuszki.
9.30 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5 położonej w Piasecznie przy zbiegu ulicy Energetycznej i ulicy Puławskiej.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 47 obręb 27 położonej w Piasecznie przy ul. Orzeszkowej.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części o pow. 170 m.kw. działki ozn. nr ewid. 35 położonej w Żabieńcu IRS ul. Przelotowa.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części o pow. 30 m.kw. działki ozn. nr ewid. 35 położonej w Żabieńcu IRS ul. Przelotowa.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek ozn. nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, obr. 58, położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
9.35 W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25