facebook RSS # #

10.12.2018 15:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-10 22:56       aktualizacja: 2017-11-10 23:04       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Jarocin: Pamięć o Edmundzie Rogalskim

Przedwojenny burmistrz Jarocina, powstaniec wielkopolski Edmund Rogalski będzie miał "swoją" ulicę w mieście, którym zarządzał przez 14 lat.

Dotychczasowa ul. gen. Karola Świerczewskiego w Jarocinie zostanie przemianowana na Edmunda Rogalskiego. Zarządzenie zastępcze w tej sprawie wydał wojewoda wielkopolski na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Wcześniej Rada Miejska w Jarocinie nie podjęła w ustawowym terminie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy, gdyż mieszkańcy ul. gen. Karola Świerczewskiego sprzeciwili się jakiejkolwiek zmianie. Wojewoda wielkopolski skorzystał z propozycji burmistrza Jarocina, aby ulicy Świerczewskiego patronował przedwojenny włodarz miasta.

Edmund Rogalski urodził się 22 października 1891 r. w Kłecku koło Gniezna. Po maturze w 1914 r. zmobilizowany został do niemieckiej armii i wysłany na front I wojny światowej, gdzie walczył przez cztery lata, do jej zakończenia. W grudniu 1918 r. objął dowództwo nad oddziałem powstańczym w Kłecku, brał udział w ciężkich walkach powstańczych na froncie północnym, także wspólnie z kompanią jarocińską.

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 1919-1923 był dowódcą jarocińskiego garnizonu. Odszedł ze służby na własną prośbę w stopniu kapitana. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Powstańczym, i krzyżem „Virtuti Militari”. Studiował ekonomię w Niemczech i prawo na Uniwersytecie Poznańskim.

20 stycznia 1925 r. rada miejska wybrała go burmistrzem Jarocina. Miał wówczas 34 lata. Jednak urząd ten objął dopiero 4 maja 1925 r. Przez te kilka miesięcy trwała medialna „nagonka” na Rogalskiego, zainicjowana i prowadzona przez część rajców miejskich, którzy nie chcieli się pogodzić z taką decyzją rady. Publicznie przez nich pomawiany i upokarzany, Rogalski zachował spokój.

W kwietniu 1925 r. wojewoda poznański hr. Alfred Bniński położył kres „jarocińskiej wojence” i zatwierdził wyniki styczniowych wyborów. W czasie uroczystej sesji rady miejskiej w jarocińskim ratuszu, w sali wypełnionej po brzegi, Edmund Rogalski z pełną godnością złożył ślubowanie i przyjął nominację od jarocińskiego starosty Jana Modelskiego.

Został wybrany burmistrzem Jarocina na 12 lat. Po ich upływie Rada Miejska doceniła zasługi Rogalskiego dla rozwoju miasta i ponownie wybrała go burmistrzem na drugą kadencję, która miała trwać 10 lat – do 1947 r.

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał jego urzędowanie. W 1939 r. wyjechał z dokumentami miejskimi. Po aresztowaniu w listopadzie 1939 r. został wywieziony wraz z całą rodziną do obozu dla wysiedlanych w Cerekwicy, a w grudniu 1939 r. do Opoczna, gdzie przebywał do końca wojny.

W Opocznie poza pracą zawodową (jako tłumacz) pracował społecznie, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Głównej Opiekuńczej delegatury Opoczno. Organizował kuchnie i pomoc dla ubogich i wysiedlonych, również powstańców warszawskich. W styczniu 1945 r.  podczas bombardowania Opoczna został ranny.

Po zakończeniu wojny ówczesne komunistyczne władze Jarocina nie dały Rogalskiemu możliwości pracy, nie tylko w samorządzie, ale nawet w Jarocinie. Mimo ciężkiego powojennego inwalidztwa nie przyznały mu świadczeń. Aby utrzymać rodzinę nauczył się pisać lewą ręką i dojeżdżał do pracy do Poznania i Śremu.
Zmarł w jarocińskim szpitalu 3 lipca 1961 r. w wyniku ulicznego wypadku kilka metrów od swojego domu.

(Biogram na podstawie  http://jarocin.pl/…/90-lat-temu-Burmistrzem-Jarocina-wybran…)

W Jarocinie rozpoczęły się próby do inscenizowanego czytania sztuki teatralnej opartej w dużym stopniu o wspomnienia powstańcze Edmunda Rogalskiego, które wydał w 1935 r. w książce "Kompanja Kłeckowska".

11 listopada na jarocińskim rynku odbędzie się kwesta na odnowienie nagrobka Edmunda Rogalskiego. Wsparcia udzieliło też Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

ZAŁĄCZNIKI: Edmund Rogalski.jpg
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25