facebook RSS # #

15.12.2018 23:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-14 10:59       aktualizacja: 2017-11-14 11:00       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Jarocin: Komitet Rewitalizacji

Jarocin: Komitet Rewitalizacji
Fot. UMiG Jarocin
Właściciele sklepów, zarządcy kamienic, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji kultury i pomocy społecznej, a także reprezentacji mieszkańców weszli w skład powołanego przez burmistrza Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin, którego celem jest wspieranie działań na obszarze rewitalizacji i ocena ich efektów. Komitet ma też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą.

Zasady powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczana składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uchwała ta została poddana konsultacjom społecznym, które odbywały się w dniach 11 sierpnia – 11 września 2017 roku. Do składu komitetu mógł się zgłosić każdy zainteresowany procesem rewitalizacji. Osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji poza nim musiały przekazać listę poparcia co najmniej 15 osób. Praca w komitecie jest nieodpłatna.

Burmistrz Adam Pawlicki powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin w następującym składzie: przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jarocinie i jednostek organizacyjnych gminy: Igor Armon (MGOPS), Agnieszka Borkiewicz (Biblioteka Publiczna MiG), Józef Hoffmann (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego), Sebastian Pluta (Muzeum Regionalne), Sebastian Walczak (dyrektor Wydziału Rozwoju UM); radni wskazani przez Radę Miejską w Jarocinie: Mariusz Kaźmierczak i Przemysław Masłowski; przedstawiciel starosty jarocińskiego - Stanisław Martuzalski; przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną.

W tym organizacji pozarządowych:
Błażej Ciesielski (Stowarzyszenie Jarocin RoweLove), Damian Dyoniziak (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jarocina), Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak (Stowarzyszenie Jarocin XXI); przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą: Piotr Dziurzyński (Firma Handlowa "Panda"), Lucjan Paluszkiewicz (sklep "Traper"), Piotr Piotrowicz (Południowa Oficyna Wydawnicza); przedstawiciele właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji: Przemysław Kostuj (PPHU KOS), Paweł Niewiadomski (SML-W), Jerzy Wolski (JTBS); przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji: Karolina Jerszyńska-Filipczak, Anna Kubiak, Krzysztof Łączniak; przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji: Bogumiła Śmiglewska i Łukasz Witczak.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 20 listopada o godz. 15.00 w JOK Jarocin. O godz. 17.00 w tym samym miejscu rozpocznie się otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarocin.


Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25