facebook RSS # #

13.11.2018 20:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-06 11:11       aktualizacja: 2017-12-06 11:12       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Legnica: Milionowe inwestycje

Legnica: Milionowe inwestycje
Fot. UM Legnica
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Mróz podpisali umowę na blisko 7 mln zł dofinansowania do legnickiej gospodarki wodno-ściekowej.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III” na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną: stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego.

Natomiast na terenie Zakładu Produkcji Wody ujęcie wody. Spółka przeprowadzi także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną na terenie Legnicy. Rozbudowany również będzie system GIS (system informacji geograficznej) o dostęp mobilny, który umożliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej pracę z programem również w terenie.

To już czwarty projekt LPWiK, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Legnickie wodociągi na realizację ośmiu zadań w ramach tego projektu otrzymają dotację w wysokości blisko 7 mln zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to około 14,1 mln zł.

Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł. Dzięki tym środkom LPWiK m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przygotowując tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. Zakupiono też pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji.

Działalność ta dobrze służy poprawie jakości życia legniczan oraz ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25