facebook RSS # #

13.11.2018 20:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-06 12:32       aktualizacja: 2017-12-06 12:33       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Braniewo: Dofinansowanie dla MPEC

Braniewo: Dofinansowanie dla MPEC
Fot. UM Braniewo
30 listopada podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w MPEC Braniewo”.

W ramach konkursu RPMM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 Oś. Priorytetowa 3 „CYFROWY REGION” Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług w MPEC Braniewo”.

Umowę w dniu 30.11.2017 r. w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz, natomiast w imieniu spółki Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska. Całkowita wartość projektu 992.882,00 zł. Wkład własny Beneficjenta 148.932,32 zł, dofinansowanie w wysokości 85% (843.949,80 zł).

Głównym celem projektu jest udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom MPEC Sp. z o.o. w Braniewie, w zakresie automatyzacji rozliczania obsługi należności oraz stworzenie inteligentnej centralki telemetrycznej z wyposażeniem komunikacyjnym oraz komunikacją GSM.

Przesłanką wdrożenia opisywanego systemu jest z jednej strony efektywne wsparcie licznych procedur, podejmowanych i przeprowadzanych w spółce, a z drugiej to rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e – administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli do cyfrowych usług publicznych z dowolnego miejsca oraz przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu spółka będzie miała między innymi możliwość monitoringu awarii na terenie miasta Braniewo, wprowadzony zostanie elektroniczny system obsługi klienta. Realizacja projektu pozwoli na modernizację infrastruktury technicznej - zakupu infrastruktury sprzętowej oraz specjalistycznego oprogramowania.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudzień 2018 r.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25