facebook RSS # #

16.01.2019 14:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-11 14:22       aktualizacja: 2018-01-11 14:24       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: Sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowny Przedsiębiorco, jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinieneś pamiętać, że każdego roku jesteś zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2018 r.

I. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Zgodnie z przepisami, powinieneś do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2017 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., możesz jeszcze dopełnić tego obowiązku w ciągu następnych 30 dni. Wiąże się to jednak z obowiązkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 % rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikającej z art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

II. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.
Opłaty jesteś obowiązany wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiętaj, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy), tj.:

- do 31 stycznia 2018 r,
- do 31 maja 2018 r.,
- do 30 września 2018 r.

Jeżeli nie dokonasz wpłaty raty w należnej wysokości w podanym wyżej terminie, możesz jeszcze dokonać wpłaty w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty (wyliczonej z oświadczenia) za 2017 rok.

Uwaga:

Jeżeli nie złożysz oświadczenia lub nie dokonasz należnej opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygaśnie w ciągu 30 dni od daty upływu tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenie możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25