facebook RSS # #

24.10.2018 08:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-12 09:56       aktualizacja: 2018-01-12 11:40       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Legnica: Budżet przyjęty

Legnica: Budżet przyjęty
Fot. UM Legnica
Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej legniccy radni uchwalili prezydencki projekt budżetu na 2018 r. Za przyjęciem głosowało dziesięciu radnych, siedmiu było przeciwnych, czterech wstrzymało się od głosu, a jeden głos był nieważny.

Przed głosowaniem radny PO Jarosław Rabczenko zgłosił kilka wniosków dotyczących zmian w projekcie budżetu. Proponował w nich cięcia m.in. w Legnickim Budżecie Obywatelskim, rezerwie budżetowej, odprawach nauczycielskich. Zostały one w całości odrzucone. Uchwalony przez radnych budżet wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

„Zwyciężył rozsądek i interes mieszkańców miasta. Bardzo się z tego cieszę. Głosowanie przywróciło mieszkańcom zaufanie do samorządu, ochroniło jego autorytet. Teraz przed nami ogrom pracy, realizacja zaplanowanych inwestycji i społecznych potrzeb legniczan” – powiedział po głosowaniu prezydent Tadeusz Krzakowski.

Przypomnijmy, że 27 grudnia minionego roku na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej budżet nie został uchwalony. Stało się to dziś.

Poniżej prezentujemy jego najważniejsze założenia:

Ponad 517,5 mln zł to zaplanowane na 2018 rok dochody budżetu miasta. Wydatki również przekroczą pół miliarda i wyniosą 535 mln 761 tys. zł. Na inwestycje przeznacza się ponad 50 milionów.

Ponad 50 milionów na inwestycje

Budżet na 2018 rok zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 53 mln zł.

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,
- Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,
- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,
- Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 300.000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,
- Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,
- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 200.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Działkowej – 200.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej – 200.000,00 zł,
- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą – 180.000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy B. Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,
- Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,
- System Informacji Miejskiej (SIM) – 36.900,67 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławską, Kościelną, Kamienną – 2.190.000,00 zł,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży przy ul. K. Makuszyńskiego - 1.200.000,00 zł,
- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,
- Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,
- Przebudowa obiektu przy ul. św. Piotra 14/Witelona 10 dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar – 60.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 891.829,00 zł, w tym:

- Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnicy – 481.400,00 zł,
- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,
- Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,
- Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a) - Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

- Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,
- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy – 400.000,00 zł,
- Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,
- Oświetlenie ulicy Stanisławowskiej w ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 100.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

- Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,
- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 500.000,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 500.000,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo–historycznej – 150.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

- Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł,
- Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł.

INNE:

- LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców - 2.200.000,00 zł.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25