facebook RSS # #

17.01.2019 06:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-14 10:41       aktualizacja: 2018-02-14 14:09       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Grudziądz: „Zespół Prewencyjny”

Grudziądz: „Zespół Prewencyjny”
Fot. UM Grudziądz
Urząd Miejski, Policja oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie realizują projekt socjalny pn. „Zespół Prewencyjny”. Jego celem jest monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem więzi rodzinnych, w szczególności pozostających w zainteresowaniu służb społecznych oraz policji.

Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz Komendant Miejski Policji Dariusz Knoff w obecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włodzimierza Zielińskiego oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Beaty Przybylskiej.

Projekt adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz innych zagrożonych różnymi formami krzywdzenia małoletnich i dorosłych. Monitoring będzie dotyczył środowisk, w których dominującymi problemami są: zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, brak opieki nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny.

„Programem obejmiemy rodziny wskazane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny MOPR oraz dzielnicowych KMP. Ponadto zajmiemy się rodzinami, co do których otrzymamy niepokojące sygnały ze środowiska lokalnego informujące o występowaniu uzależnień i zaniedbywania dzieci, pozostawienia bez opieki osób nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Wierzę, że dzięki tej współpracy będziemy w stanie jeszcze bardziej chronić dzieci, a także osoby wymagające wsparcia” - mówi prezydent Robert Malinowski.

W ramach porozumienia MOPR i KMP wytypowali po 10 osób, które przeszły specjalne szkolenie i teraz bez wcześniejszej zapowiedzi odwiedzać będą zagrożone środowiska. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka pracownik socjalny zainicjuje procedurę jego zabezpieczenia. Gdy wystąpią inne niebezpieczne sytuacje policjant może uruchomić „Procedurę pomocy dziecku w czasie trwania sytuacji kryzysowej”, a jeżeli zauważone zostaną symptomy przemocy w rodzinie Zespół zainicjuje działania związane z wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty”.

Natomiast w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby dorosłej nieporadnej ze względu na wiek, stan fizyczny lub psychiczny mogą zostać podjęte następujące czynności:

- odizolowanie sprawcy przemocy poprzez umieszczenie go w pomieszczeniu dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji bądź w przypadku osoby nietrzeźwej - w punkcie pomocy osobom nietrzeźwym,
- zapewnienie pomocy medycznej,
- zapewnienie opieki drugiej osoby.

Po zakończeniu każdej wizytacji powstanie raport, w którym zostaną zawarte informacje o podjętych czynnościach. Notatki trafiać będą do właściwych kierowników MOPR, który już prowadzi lub rozpocznie pracę w obszarach wymagających wsparcia.

Warto dodać, że środki finansowe na realizację projektu zabezpieczy gmina-miasto Grudziądz.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25