facebook RSS # #

18.12.2018 17:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 15:48       aktualizacja: 2018-03-14 15:53       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Wsparcie dla młodych artystów i animatorów kultury

Młodzi twórcy oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury bądź opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Dotyczą osób, które nie mają więcej niż 30 lat.

Stypendia przeznaczone są dla artystycznie uzdolnionej młodzieży, osób zajmujących się upowszechnianiem kultury czy opieką nad zabytkami. Wnioskodawcy muszą na stałe lub czasowo mieszkać w Częstochowie lub uczęszczać do częstochowskich szkół wszystkich szczebli. W roku przyznawania stypendium nie mogą mieć więcej niż 30 lat.

Stypendia mają charakter indywidualny – przyznawane są osobom fizycznym, a ich celem jest stworzenie twórcom i artystom warunków nauki i pracy, doskonalenia się oraz podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych. Przyznawane są w obszarze literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury oraz opieki nad zabytkami.

Do wniosku należy dołączyć: ?
- potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp.) ?
- w przypadku projektów wydawniczych: całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami;
 - opinię opiekuna artystycznego (w przypadku uczniów i studentów) ?
- dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy – np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi (dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.)

O przyznaniu stypendium zadecyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego opracowanego przez kandydata – przede wszystkim oryginalność przedsięwzięcia, dotychczasowe osiągnięcia oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy przy al. Najświętszej Maryi Panny 45a, nr tel. (34) 370 74 60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój 3) do 16 kwietnia tego roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na podst. informacji z Wydziału KPS UM, mb
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25