facebook RSS # #

22.03.2019 16:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-13 20:12       aktualizacja: 2018-04-13 20:17       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Kraków: Znamy krakowskich 8 Wspaniałych

12 kwietnia podczas uroczystej gali w magistracie ogłoszono zwycięzców 24. Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. W tym roku jury spośród dwudziestu ośmiu kandydatów przyznało ten tytuł siedmiorgu uczniom szkół średnich i jednej uczennicy gimnazjum.

Nagrodzeni zostali za to, że mimo młodego wieku dostrzegają potrzeby społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, nie boją się wprowadzać zmian i zachęcać innych do działań prospołecznych. A co najważniejsze – robią to bezinteresownie, bo największą satysfakcją są dla nich więzi międzyludzkie, które dzięki temu budują.

Można powiedzieć, że to wspólny rys wszystkich dotychczasowych laureatów Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. – Gratuluję wam tego, że nie tylko osiągacie świetne wyniki w nauce, ale także znajdujecie czas i potraficie pomagać potrzebującym i lokalnej społeczności – powiedziała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podczas piątkowej gali finałowej.

Konkurs organizują MDK „Dom Harcerza” i Wydział Edukacji UMK. Co roku jury, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji młodzieżowych, wybiera najlepszych z najlepszych, czyli „8 Wspaniałych”, a spośród nich – jedną osobę, która reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu. Przedsięwzięcie ma służyć promowaniu pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży, angażujących się na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, oraz upowszechnianiu wolontariatu i życzliwości na co dzień jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Kandydaci muszą wyróżniać się konsekwentną pracą na rzecz potrzebujących, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu codziennym. Zgłoszenia kandydata mogą dokonać: indywidualnie każdy mieszkaniec Krakowa, grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Istnieje też możliwość zgłoszenia się przez samego zainteresowanego. Do zgłoszenia dołącza się dwie różne rekomendacje (odrębne od zgłoszenia).

12 kwietnia laureaci 24. edycji konkursu odebrali gratulacje, okolicznościowe dyplomy i upominki. – Wybór dla jury jest każdorazowo trudny ze względu na szczególny rodzaj kryteriów. Członkowie komisji dążą do wspólnego uzgodnienia, a nie głosowania, starają się w rozmowie odczytać głębokie motywacje wolontariuszy – mówi Wojciech Hausner z MDK „Dom Harcerza”. – Zawsze wśród zgłaszanych kandydatów jest grupa harcerek i harcerzy. W tym roku więcej niż zwykle było takich, których można określić jako liderów wolontariatu w swoich środowiskach – dodaje.

Konkurs „8 Wspaniałych” organizowany jest od 1994 r. Jego twórców zainspirował western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym biednym meksykańskim miasteczku. Pierwsza edycja została przeprowadzona w ośmiu dzielnicach-gminach samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy – stąd jego nazwa, która obowiązuje do dziś. Już rok później do akcji zaczęły się przyłączać kolejne miasta. W Krakowie konkurs został przeprowadzony po raz pierwszy w 1995 r. Od roku 1997 bezpośrednim organizatorem konkursu w Krakowie jest MDK „Dom Harcerza”. Współorganizatorem jest Wydział Edukacji UMK.

Kim są tegoroczni Wspaniali?

Małgorzata Juszkiewicz, uczennica Gimnazjum XX Jezuitów
W wolontariacie działa od 3 lat. Jako wolontariuszka uczestniczyła w Biegu Nocnym – Cracovia Półmaraton Królewski. Zaangażowana jest w projekt „Good Deeds Day”. Brała udział w koncertach charytatywnych organizowanych m.in. dla osób starszych i niewidomych. Pełni funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego i współpracuje z Młodzieżową Radą Dzielnicy XII. Uczestniczyła w Krakowskiej Akademii Samorządności. Aktywnie działa w obszarze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.

Maja Korczyńska, uczennica VI LO

W wolontariacie działa od 2014 r. W gimnazjum była przewodniczącą samorządu uczniowskiego. W liceum pracuje w tzw. Ministerstwie Kultury Samorządu Uczniowskiego. Działa na rzecz Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi. Uczestniczy w pracy Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Była wolontariuszką Ogólnopolskich Zawodów Ratowniczych. Jest instruktorką ZHP i drużynową. Jej pasje to fotografia i film.

Patrycja Krzystanek, uczennica X LO

W wolontariacie działa od 2011 r. Jest zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności gminy Jerzmanowice-Przeginia. Pasję fotografowania wykorzystuje do dokumentowania życia gminy. W swojej parafii należy do Diakonii Liturgicznej i grupy młodzieżowej „Nie z tego świata”. Jest wiceprzewodniczącą Szkolnego Koła „Caritas”. Organizowała i koordynowała akcje charytatywne, m.in. „Wyślij pączka do Afryki”. Angażuje się w działania na rzecz Domu Pomocy Społecznej.

Jędrzej Liczbański, uczeń VIII LO
W wolontariacie działa od 10 lat. Jest pomysłodawcą i organizatorem Dnia Wolontariusza w szkole. Angażuje się w pracę harcerską, obecnie jest przybocznym 57 KDH „Wigry” i prowadzi cotygodniowe zajęcia dla kilkunastoosobowej grupy harcerzy. Uczestniczy w akcjach charytatywnych (m.in. Góra Grosza, Zakrętka, Szlachetna Paczka). Organizuje letnie wyjazdy harcerskie i tworzy ich program. Wielokrotnie pracował w krakowskim sztabie WOŚP. Pomaga kolegom w nauce matematyki i informatyki.

Mateusz Pałęga, uczeń VI LO

W wolontariacie działa od 6 lat. Zaangażowany jest w pracę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej św. Ludwiki, pomaga podopiecznym w nauce i organizuje im czas wolny. Był liderem projektu „Młodzi dla AK_AK dla młodych”, w ramach którego m.in. organizował konferencję edukacyjno-naukową i pomoc żołnierzom AK. Jest laureatem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Jako wolontariusz działa w Fundacji „Wstęga Pamięci”, a także na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP i w Maltańskim Korpusie Kadetów.

Andrzej Pałka, uczeń Technikum Łączności nr 14
W wolontariacie działa od 2014 r. Jest zastępcą komendanta 9. Podgórskiego Szczepu „Uroczysko” ZHP i drużynowym 9. Podgórskiej Drużyny Wędrowniczej „Zorza Polarna”, którą sam założył. Wraz z Katolickim Domem Kultury Eden współorganizował Dni Bieżanowa. Organizował zbiórkę „AED dla Bieżanowa”. Był ratownikiem podczas Światowych Dni Młodzieży. Zorganizował i prowadził wędrowny obóz zagraniczny dla rówieśników.

Agnieszka Tomaszewska, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1

W wolontariacie działa od 2012 r. Jest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas. Uczestniczy w akcjach charytatywnych (m.in. zbiórka żywności, zbiórka zakrętek, Gwiazdka dla Zwierzaka). Angażuje się w działania na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta.

Dominika Wojcieszek, uczennica Technikum nr 26 przy SOSW dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących
W wolontariacie działa od 2014 r. Jest drużynową 10. Podgórskiej Gromady Zuchowej ZHP „Pomocne Łapki” w SOSW. Prowadzi cotygodniowe zajęcia dla młodszych dzieci. Była przewodniczącą samorządu szkolnego. Wtedy w szkole po raz pierwszy zorganizowała akcję „Kilogramy Dobra”. Jako wolontariuszka pomagała w organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25