facebook RSS # #

18.01.2019 05:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-17 06:44       aktualizacja: 2018-04-17 06:46       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Polkowice: Sesja Rady Miejskiej

Polkowice: Sesja Rady Miejskiej
Fot. UG Polkowice
We wtorek (17.04) o godzinie 13 radni Rady Miejskiej Polkowic spotkają się na kolejnej sesji. Poniżej porządek obrad.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.    Wybór sekretarza obrad.
2.    Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Polkowicach.
3.    Podjecie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polkowice na lata 2018-2022.
10.    Podjecie uchwały w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz województwa dolnośląskiego.
11.    Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej
12.    Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
13.    Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.
15.    Podjecie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice.
16.    Sprawy różne:
1)    Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice w roku 2017.
2)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.
3)    Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania  Rodziny w roku 2017.
4)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Polkowice w roku 2017.
17.    Wnioski i interpelacje.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25