facebook RSS # #

22.03.2019 16:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-17 10:30       aktualizacja: 2018-04-17 10:34       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Miasto Świdnica: Rozpoczęły się nasadzenia

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, Park Sikorskiego to kolejny teren zielony, który poddany został rewitalizacji. Na obszarze ponad 8 hektarów rozpoczęły się właśnie prace związane z nasadzeniem roślinności. Pojawi się tam ponad 100 nowych drzew i prawie 5 tysięcy krzewów.

- Codziennie sadzonych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu drzew. Rozpoczęto od sadzenia dębów, buków i lip. W parku pojawią także jesiony, kasztanowce i sosny. W ciągu roku sadzone będą także krzewy, m.in. róże, graby, bukszpany czy też cisy. Mam nadzieję, że zmodernizowany park i skwer przy ul. Wałowej będą miejscami wypoczynku i rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Uporządkowanie i pielęgnacja drzewostanu

Pierwsze prace rozpoczęły się już w lutym od uporządkowania i pielęgnacji drzewostanu oraz wycinki. Były to cięcia sanitarne, usunięte zostały drzewa chore i niebezpieczne, nie rokujące szans na przeżycie. Była to także wycinka kompozycyjna, która polegała na usunięciu samosiewów, zakłócających kompozycję parku, umożliwiających prawidłowy rozwój krzewów oraz roślinności niskiego piętra.

Nowa szata roślinna

Szatę roślinną Parku Sikorskiego stanowią przede wszystkim rośliny rodzime (przeważającym gatunkiem są lipy drobnolistne oraz dęby szypułkowe), występują pojedyncze nasadzenia gatunków obcych. Na terenie parku brakuje natomiast warstwy zieleni niskiej – utrwalonych w historycznych materiałach ikonograficznych żywopłotów grabowych, grup różaneczników czy też hortensji.

Projekt zakłada nasadzenie ponad 100 nowych drzew i prawie 5 tysięcy krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki, takie jak dąb szypułkowy czy buk pospolity, a także dodaniu pojedynczych nasadzeń drzew charakterystycznych dla historycznego założenia – tj. klonu pospolitego czy choiny kanadyjskiej. Uzupełniony zostanie także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku. Dosadzone drzewa przyczynią się do ograniczenia hałasu oraz poprawią jakość powietrza.

Uzupełniona, a właściwie całkowicie odnowiona zostanie warstwa zieleni niskiej, w efekcie czego powstanie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. Wprowadzone zostaną gatunki rodzime takie jak berberys pospolity, dereń świdwa czy kalina koralowa. Dodatkowo, dereń świdwa związany jest etymologicznie z nazwą miasta Świdnica, co zostanie podkreślone w ramach ścieżki edukacyjnej.

Nasadzenie krzewów jest także istotne ze względu na ukształtowanie terenu – znaczne spadki terenu sprawiają, że u podnóży skarp tworzą się zastoiska wody i grzęzawiska. Roślinność piętra niskiego przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, a tym samym poprawi stateczność zboczy i skarp.
Rośliny będą wpisywać się harmonijnie w krajobraz, dostarczając pożywienia i schronienia zwierzętom, zaś realizacja nowych nasadzeń przyczyni się do znacznego podniesienia różnorodności biologicznej.

Koncepcja projektowa parku

Teren zyska kilka ciekawych atrakcji. To między innymi psi park - miejsce do zabaw z psami, z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele, przeszkody. Całość zostanie wygrodzona i osłonięta nasadzeniami krzewów. Na relikcie Fleszy Jawornickiej zlokalizowana zostanie górka saneczkowa, która będzie odpowiednio zabezpieczona barierkami. Pojawi się tam również nowoczesne oświetlenie. Teren dawnego amfiteatru zostanie uporządkowany. Zlikwidowane zostaną betonowe elementy, a w ich miejsce pojawi się trawnik. Dawny układ ścieżek zostanie uporządkowany i wzbogacony o nowe łączniki.

Całość parku uzyska nowe oświetlenie, jak również zostanie zabezpieczona kamerami przemysłowymi, co pozytywnie wpłynie na obraz tego miejsca wśród mieszkańców i ograniczy występowanie zjawisk niepożądanych społecznie.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25