facebook RSS # #

17.01.2019 23:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-16 15:59       aktualizacja: 2018-05-17 00:50       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Gmina Świdnica: LIX sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na LIX Sesję Rady Gminy Świdnica w dniu 24 maja o godz. 11.00.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
Wyznaczenie sekretarza obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LVIII sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2017.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
2) udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok;
3) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;
6) zmieniająca uchwałę nr LV/496/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Świdnica;
7) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/2;
8) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/3;
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 498/2;
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 117/7;
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 28;
12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 100;
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 276;
14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 108/13.

Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25