facebook RSS # #

17.01.2019 23:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-17 13:48       aktualizacja: 2018-05-17 13:49       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Jarocin: Gmina przykładem dobrych praktyk

Jarocin: Gmina przykładem dobrych praktyk
Fot. UM Jarocin
Dziennikarze ogólnopolskich mediów odwiedzili jarociński Zakład Gospodarki Odpadami. Wizyta studyjna przedstawicieli mediów zorganizowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który m.in. na przykładzie kilku miast, w tym Jarocina, chciał pokazać, jak realizując proekologiczne przedsięwzięcia, skutecznie poprawiać jakość życia w miastach.

- Jarocin jest krajowym liderem w pozyskiwaniu środków na cele proekologiczne. Na jednostkowym przykładzie miasta chcieliśmy pokazać, jak można skutecznie realizować przedsięwzięcia proekologiczne. Potrzebny jest z jednej strony kreatywny samorząd, z drugiej - źródła finansowania. To współdziałanie pozwala poprawić jakość życia w miastach – powiedział w podczas spotkania Jarocinie Sławomir Kmiecik, Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Współpraca samorządów i NFOŚiGW zaowocowała szeregiem inwestycji. O największych z nich rozmawiano z dziennikarzami branżowych, ale także codziennych, mediów ogólnopolskich. Wizyta dziennikarzy w Wielkopolsce trwała 3 dni i objęła 4 miasta: Poznań, Kościan, Kalisz i Jarocin.

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie jest przykładem jednej z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla 270 tys. mieszkańców regionu. Będąc na terenie zakładu, dziennikarze poznali nie tylko 15-letnią historię ZGO, ale mieli też okazję zobaczyć pracę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów na co dzień. Ogromny rozwój firmy był możliwy, dzięki jej rozbudowie za kwotę 150 mln zł, z czego 85 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

- Nie chcemy zakończyć na tym, co mamy, ale chcemy dalej dynamicznie się rozwijać - mówił podczas spotkania Michał Manowski, członek zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. - Dążymy do tego, żeby do roku 2022 powstało tu centrum recyklingu. Tym razem ZGO stara się o wsparcie inwestycji w NFOŚiGW dotacją w wysokości 116 mln zł. Po ocenie formalnej złożonych do Funduszu wniosków, projekt ZGO znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. W ramach planowanej inwestycji, na terenie zakładu powstanie Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

- Rozbudowana zostanie część biologiczna zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów – powiedział Michał Manowski. - Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną – dodał członek zarządu ZGO.

Spotkanie w Jarocinie było okazją do przybliżenia także innych proekologicznych projektów, które są realizowane na terenie gminy. Dr Marzena Jeleniewska – Jankowska, inspektor terenów zieleni w Jarocinie zapoznała gości z realizowanym na terenie gminy Jarocin projektem rewaloryzacji i rewitalizacji parków i zieleni przyulicznej. Na to zadanie gmina Jarocin także pozyskała dofinansowanie (12 mln zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte w 2018 roku prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Kolejna inwestycja, realizowana w Jarocinie przy wsparciu środków NFOŚiGW, dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Istotę projektu o wartości ćwierć miliarda złotych, wspartego 128 milionową dotacją Funduszu, przybliżyła dziennikarzom Elżbieta Kostka – wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Przedsięwzięcie obejmuje pięć zadań. W trakcie realizacji są dwa z nich – budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie wraz z technologią zmiękczania wody oraz przebudowa kanalizacji przesyłowej najstarszego kanału przesyłowego w mieście, który doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wkrótce rozpocznie się realizacja największej inwestycji projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków. Powstanie tam jedyna w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych oraz instalacja hydrolizy, jak również instalacja biogazu wraz z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. - Całe zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem pozwolenia, które umożliwi nam wykorzystywać przetworzone osady, jako nawóz rolniczy. Jak poinformowała E. Kostka, na początku fosfor będzie przekazywany gminie Jarocin, która spożytkuje go do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parku, czy przy szkołach.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
Po raz kolejny Jarocin stawiany jest, jako wzorzec działań proekologicznych w skali całego kraju. Dziennikarze branżowych mediów, którzy na co dzień spotykają się z tematem ochrony środowiska, także byli pod wrażeniem naszych inwestycji. Bo nie każdy ma tak nowoczesny zakład, jak ZGO w Jarocinie, nie wszędzie realizuje się w takiej skali inwestycje związane z odtwarzaniem zieleni w mieście, nie wszędzie wprowadza się takie nowatorskie rozwiązania, jakie wprowadza PWiK. Najwyższe standardy ekologiczne staramy się przenosić na wszystkie nasze przedsięwzięcia: te duże, ale i te mniejsze. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w temacie ekologii…
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25