facebook RSS # #

20.04.2019 23:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-13 14:35       aktualizacja: 2018-09-14 06:21       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Konkurs na pracę naukową

Do 30 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. Do konkursu mogą się zgłaszać absolwenci nie tylko częstochowskich szkół wyższych. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 12 000 zł.

Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą:
• aktualnych potrzeb miasta,
• promowania gospodarki lokalnej,
• kultury,
• turystyki,
• sportu,
• oświaty,
• gospodarki przestrzennej,
• architektury,
• ochrony środowiska,
• transportu
• oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Można zgłaszać prace obronione od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
• I miejsce - 5 000 zł brutto;
• II miejsce - 4 000 zł brutto;
• III miejsce - 3 000 zł brutto.
Celem konkursu jest:
• promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta,
• zwiększenie zainteresowania mieszkańców i kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych działań na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego miasta,
• tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Częstochowy.

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.
• Do konkursu może być zgłoszona wyłącznie obroniona praca, do której przysługują autorowi prawa autorskie.
• W ogłoszeniu konkursu określa się każdorazowo termin składania zgłoszeń oraz rok akademicki, z którego prace będą oceniane w konkursie.
• Za prawidłowe zgłoszenie uważa się terminowe dostarczenie osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy lub wysłanie drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową - Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju", kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres Organizatora: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42 - 217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
• pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
• wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz z oświadczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
• potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
• curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
• streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej tematyce oraz wskazującego walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25