facebook RSS # #

19.02.2020 14:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-13 11:09       aktualizacja: 2018-09-12 13:18       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Kraków: Rusza pilotażowy program termomodernizacji

Kraków: Rusza pilotażowy program termomodernizacji
Fot. tomek l. / freeimages.com
Od 24 września do 5 października będzie można złożyć wniosek w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. W tym roku program będzie realizowany pilotażowo, w jego ramach dotacje może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br., zatem warto nie zwlekać i już teraz kompletować wymagane dokumenty.

W ramach programu udzielana będzie dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych:

- posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku,
- posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania,

i obejmować będzie:

  • - docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2),
  • - docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2),
  • - docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2),
  • - wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki).

Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

- do 1285 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 1585 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym.

Obowiązujący w naborze wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny:

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK:
- al. Powstania Warszawskiego 10,
- os. Zgody 2,
- ul. Wielicka 28a.

Dokumentami, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji są:

- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali,
- dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- ocena energetyczna lub audyt energetyczny,
- oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego,
- inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje:

pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48,
w Punktach Informacyjno-Doradczych UMK:
- al . Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-18.00,
- os. Zgody 2, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30,
- ul. Wielicka 28a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30.

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25