facebook RSS # #

20.04.2019 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-13 16:16       aktualizacja: 2018-09-13 06:36       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Kraków: Termomodernizacja szkół

Kraków: Termomodernizacja szkół
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Od 2004 roku miasto Kraków realizuje program termomodernizacji gminnych szkół, przedszkoli i placówek. Dotychczas prace tego typu wykonano w 90 budynkach oświatowych. Korzyści są wielorakie: oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania, poprawa estetyki. W przypadku budynków, z których na co dzień korzystają uczniowie, termomodernizacja ma istotny walor edukacyjny. Jest przykładem inwestycji, której beneficjentami są nie tylko miasto i mieszkańcy, ale także środowisko naturalne.

Pod słowem termomodernizacja kryje się szereg działań związanych z ociepleniem budynków oraz poprawą ekonomii i jakości ich użytkowania. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzany jest audyt energetyczny budynku – pozwala on ustalić, które elementy wymagają modernizacji. W zależności od stwierdzonych potrzeb prace obejmują m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej.

Głównym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania – daje więc wymierne oszczędności. Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań ma też aspekt ekologiczny – pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla środowiska, m.in. dwutlenku węgla i pyłów PM10 i PM2,5. Ponadto poprawia się komfort użytkowania budynku (lepsza izolacja termiczna, wyciszenie) oraz jego estetyka (odnowienie elewacji).

W Krakowie termomodernizacja prowadzona jest dwutorowo: w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz tylko ze środków własnych gminy.

Od 2017 r. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie realizuje trzyletni projekt pn. „Termomodernizacja budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, dofinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego. Wartość projektu to ponad 22,5 mln zł, w tym dofinansowanie (60%) stanowi ponad 12,6 mln zł. Z tych środków wykonana zostanie termomodernizacja 27 budynków oświatowych: w 2017 r. przeszło ją 11 obiektów.
W 2018 r. termomodernizowanych jest 10 budynków:

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6,
- XII Liceum Ogólnokształcące (dawny ZSO nr 6), os. Kolorowe 29a,
- Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
- Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48,
- VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
- Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1.

W czterech z wyżej wymienionych (ZSG nr 1, XII LO, ZSS nr 11, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących) prace już się zakończyły (stan na wrzesień 2018 r.). W 2019 r. w ramach ZIT termomodernizacja zostanie przeprowadzona w 6 kolejnych budynkach.

Niezależnie od projektu finansowanego w ramach ZIT miasto Kraków prowadzi termomodernizację budynków oświatowych finansowaną tylko z własnych środków.
W 2018 r. prace realizowane są w następujących obiektach:

- Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Batalionu „Skała” AK 12,
- Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Jerzmanowskiego 6,
- Szkoła Podstawowa nr 92, os. Strusia 19,
- Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36,
- Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57,
- Samorządowe Przedszkole nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów 28,
- Samorządowe Przedszkole nr 176 przy ul. Aleksandry 15,
- Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tyniecka 6,
- Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20,
- Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 (odbudowa po pożarze, termomodernizacja oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wrony 115 (zakończono termomodernizację budynku szkoły, natomiast budynek przedszkola zostanie wykonany do końca listopada br.),
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej 3 (opracowano dokumentację, jeszcze w br. planowane ocieplenie dachu sali gimnastycznej),
- Samorządowe Przedszkole nr 49 przy ul. Bieżanowskiej 40 (opracowano dokumentację),
- Samorządowe Przedszkole nr 44 przy ul. Żuławskiego 9 (opracowano dokumentację),
- Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 (opracowano dokumentację),
- Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 (opracowano dokumentację).

Plany termomodernizacji budynków oświatowych na lata 2019– 2020 oparte są o środki finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – po 6 mln zł w każdym roku. Pozwolą one na wykonanie termomodernizacji w kolejnych 10–12 budynkach.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25