facebook RSS # #

20.05.2019 07:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-12 13:05       aktualizacja: 2018-10-12 10:52       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Urządzam miasto - idę na wybory

Częstochowa: Urządzam miasto - idę na wybory
Fot. UM Częstochowa
To hasło kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkanek i mieszkańców miast, realizowanej wspólnie przez samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich.

Kontynuowana przez ZMP kampania „Urządzam swoje miasto”, tym razem pod hasłem „…idę na wybory” ma zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu. Inicjatywa Związku ma uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie.

- Za pośrednictwem kampanii dostarczamy Polakom wiedzy ma temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami – komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Hasła pojawiające się w kampanii to m.in. Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: www.miasta.pl/kampania.

URZĄDZAM MIASTO I PRZEKAZUJĘ PODEJMOWANIE DECYZJI MOIM PRZEDSTAWICIELOM

Rada miasta/gminy

Reprezentacja mieszkańców działająca na rzecz miasta

Rada miasta (i gminy) jest organem decyzyjnym i kontrolnym w każdym mieście (i gminie). Radnych do rad wybierają bezpośrednio mieszkańcy miast (i gmin) w wyborach samorządowych; od 2018 roku na 5 lat. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zwykle w urzędzie miasta i gminy. Decyzje podejmowane przez radę w sprawach różnych dziedzin życia miasta, spisywane są w formie uchwał. Mieszkańcy mają prawo do uzyskiwania informacji o działalności rady, uczestniczenia w sesjach i posiedzeniach komisji rady. Radni interweniują w imieniu mieszkańców, spotykają się z urzędnikami, szukają rozwiązań, zgłaszają pytania i interpelacje na sesjach.

Prezydent/burmistrz

Wykonuje uchwały rady gminy zgodnie z przepisami prawa

Mieszkańcy większych miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców wybierają prezydenta. Burmistrzowie wybierani są w mniejszych miastach. Prezydent lub burmistrz wykonuje uchwały rady i i realizuje zadania określone przepisami prawa. Zarządza majątkiem gminy i odpowiada za wykonanie budżetu. Może też podejmować indywidualne decyzje, od których można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Działalność prezydenta i burmistrza jest kontrolowana przez radę miasta. Radni i mieszkańcy mogą odwołać swoich włodarzy tylko poprzez referendum.

Wybory samorządowe


Już jesienią 2018 możesz wybrać przedstawicieli w Twoim mieście!

Samorząd terytorialny w Polsce od 1990 r. tworzą gminy, a od 1999 r. również powiaty i województwa. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Gminą może być:
- miasto (gmina miejska),
- miasto z sąsiadującym obszarem (gmina mieszana miejsko-wiejska),
- wieś z sąsiadującym obszarem (gmina wiejska).

Obecnie mamy 66 miast na prawach powiatu i prawie 2,5 tysiąca gmin, w tym 930 miast. Ustrój Warszawy jako miasta stołecznego jest nieco inny, stolica jest podzielona dodatkowo na 18 dzielnic.

Każdy szczebel samorządu ma różne zadania, odpowiada za realizację różnych usług publicznych, z których każdy z nas korzysta, choć w różnym zakresie i na różnych etapach życiaNa podstawie inf. ZMP
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25