facebook RSS # #

25.05.2019 02:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-06 16:08       aktualizacja: 2018-12-06 18:04       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Dwa projekty z unijnym wsparciem

Częstochowa: Dwa projekty z unijnym wsparciem
Fot. UM Częstochowa
"Zawodowa Współpraca 2” wesprze młodzież szkół zawodowych i będzie kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji. Z kolei dzięki projektowi ,,Wesołe Przedszkole” powstaną dwa oddziały przedszkolne, a łącznie skorzysta z niego ponad 400 dzieci, także tych z niepełnosprawnościami. Na oba projekty miasto zdobyło 5,4 mln zł.

Głównym efektem projektu ,,Zawodowa Współpraca 2” (który potrwa od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku) będzie podniesienie konkurencyjności absolwentek i absolwentów częstochowskich szkół zawodowych. Młodzież weźmie udział w kolejnych praktykach i stażach, kursach zawodowych, zajęciach specjalistycznych; skorzysta również z doradztwa zawodowego. Z kolei dla pedagogów przewidziano m.in. kursy i szkolenia doskonalące. W sumie wsparcie dotrze do ponad 320 osób. Wzbogaci się także baza dydaktyczna – w postaci doposażonych pracowni zawodu i nowych pomocy dydaktycznych. W Zespole Szkół im. B. Prusa środki projektu pójdą m.in. na rozwój kompetencji młodych ludzi w tak poszukiwanych na lokalnym rynku specjalnościach jak technik procesów drukowania czy technik technologii szkła. Co istotne i ciekawe – Częstochowa będzie jedynym miastem w Polsce, w którym – właśnie z funduszy ,,Zawodowej Współpracy 2” – będą się kształcić technicy mechatronicy w specjalności ,,zegarmistrz”. Obecnie bardzo trudno jest znaleźć fachowców w tej branży, a popyt na nich – wbrew pozorom – wcale nie zniknął.

Nowy projekt ,,Wesołe Przedszkole” będzie realizowany od 1 lutego przyszłego roku do 31 lipca 2020 roku. Umożliwi m.in. powstanie nowych oddziałów zamiejscowych Miejskich Przedszkoli nr 37 i 38 w Szkołach Podstawowych nr 53 (przy ul. Orkana) i 41 (przy ul. Okólnej). 2 nowe, wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne oddziały zaoferują łącznie 50 miejsc, a sama ich lokalizacja jest nieprzypadkowa – urzędnicy najpierw dokładnie zbadali, w których rejonach Częstochowy popyt na miejsca w przedszkolach będzie największy w okresie realizacji projektu. Korzyści z ,,Wesołego Przedszkola” odczuje łącznie ponad 400 dzieciaków z MP 37 i 38. Dla 11 maluchów z niepełnosprawnościami projekt przewiduje dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne (np. terapia behawioralna, ręki, ruchu, integracja sensoryczna, logorytmika), dla pozostałych – zajęcia rozwijające m.in. umiejętności psychoruchowe i kompetencje emocjonalne. 27 nauczycielek przedszkolnych będzie miało szansę podnieść swoje kompetencje – zwłaszcza te, których potrzeba do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- To kolejne projekty, które zawierają elementy innowacyjnego wsparcia zawodowego i edukacyjnego, wpisując się w programy ,,Teraz Lepsza Praca” i ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”. – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu inwestujemy w zawodowy potencjał tych, którzy już za chwilę wejdą na rynek pracy, a z drugiej strony – opiekujemy się jeszcze lepiej naszymi najmłodszymi.

Łączna wartość obu projektów to 5 mln 830 tys. zł (Zawodowa Współpraca – blisko 4,5 mln zł; Wesołe Przedszkole – około 1,4 mln zł), na które Częstochowa uzyskała 5,4 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Szczegółowe dane dotyczące obu projektów:

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Grupa docelowa:


- 286 uczniów/uczennic (60 Kobiet) z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników;
- 37 nauczycieli/nauczycielek (19K) przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Wartość projektu: 4 468 434,25 zł; w tym dofinansowanie: 4 245 012,54 zł

Cel główny projektu:


1. wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60 K) absolwentów/ek z 4 szkół zawodowych, poprzez udział uczniów/uczennic w:
- doradztwie edukacyjno - zawodowym,
- kursach zawodowych, w tym certyfikowanych,
- zajęciach specjalistycznych
- praktykach i stażach,
2 . poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych,
3 . udział 37 nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wykaz szkół i zawodów w projekcie:

- Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: Technikum nr 11: (technik procesów drukowania, technik technologii szkła, technik mechatronik z innowacją zegarmistrz);
Branżowa Szkoła I stopnia (drukarz, introligator)

- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta: Technikum nr 7 (technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (tapicer, stolarz, krawiec)

- Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego: Technikum nr 5 (technik informatyk, technik budownictwa)

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego: Technikum nr 9 (technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych); Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 (elektryk).

WESOŁE PRZEDSZKOLE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 1 358 772 zł, w tym dofinansowanie 1 154 956,20 zł
Realizacja projektu: od 01.02.2019 r. do 31.07.2020 r.

Grupa docelowa:
Miejskie Przedszkole nr 37 i 38 (uruchomienie 50 nowych miejsc przedszkolnych)
401 dzieci, w tym 11 dzieci z niepełnosprawnościami
27 nauczycieli/ek

Cel główny projektu:

dostosowanie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych nr 41 i 53 pod 2 nowe oddziały przedszkolne (MP 37 i MP 38) i uruchomienie 50 nowych miejsc przedszkolnych (28K);
poszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 11 dzieci z niepełnosprawnościami (3K) i dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci (203K),
podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 27 (27K) nauczycieli/ek z Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38.


Ponadto projekt przewiduje doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt przewiduje wsparcie dla dzieci w postaci:
1. specjalistycznych/indywidualnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami:

terapia behawioralna
terapia ręki
terapia ruchu
integracja sensoryczna
logorytmika

2. zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy i rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne u dzieci:

rytmika
zajęcia ruchowe
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z lego Education
zajęcia ruchowe z zumbą
gimnastyka korekcyjna


Wsparcie otrzyma również 27 nauczycieli/ek z Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w postaci szkoleń doskonalących w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z pedagogiki specjalnej:

terapia ręki
terapia behawioralna
terapia integracji sensorycznej I stopnia
terapia integracji sensorycznej II stopnia
trening umiejętności społecznych
logorytmika
język komunikacji
wspomaganie w skupianiu uwagi
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci

W ramach zadania 1 zostaną utworzone 2 nowe oddziały przedszkolne prowadzone przez Miejskie Przedszkole 37 i Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie każdy po 25 dzieci.

W pomieszczeniach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne. Miejskie Przedszkole nr 38 zostanie od podstaw wyposażone w plac zabaw, a Miejskie Przedszkole nr 37 doposażone w nowe atrakcje dla dzieci. Nowe oddziały zostaną kompleksowo wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25