facebook RSS # #

25.05.2019 02:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-07 14:10       aktualizacja: 2018-12-07 14:13       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Kraków: Podzielmy się ciepłem

Kraków: Podzielmy się ciepłem
Fot. UM Kraków
Już po raz 12. krakowskie organizacje pozarządowe odebrały czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafiły do 43 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Czeki wręczyli: Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa, Marian Łyko – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Marcin Kandefer – członek zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Dariusz Łapiński – manager ds. rozwoju rynku ciepła CEZ Skawina oraz Mariusz Michałek – dyrektor PGE Energia Ciepła.

- Jest mi niezmiernie miło spotkać się z państwem przy tak ciepłej okazji – zaczął swoje wystąpienie Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. – Chciałem bardzo podziękować firmom za ich zrozumienie dla ludzi słabszych, znajdujących się w trudniejszej sytuacji. To dowodzi, że w Krakowie dobrze funkcjonuje współpraca biznesu z organizacjami troszczącymi się o osoby, wymagające różnego rodzaju wsparcia. Ta nasza kooperacja jest bardzo cenna i ważna– powiedział zastępca prezydenta Krakowa i dodał, że akcja z pewnością będzie kontynuowana - zaznaczył.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” wspiera krakowskie organizacje non-profit, w tym szczególnie te jednostki, które prowadzą działania statutowe na rzecz osób najbardziej potrzebujących, m.in. ubogich, niepełnosprawnych lub dzieci specjalnej troski. W tym roku środki trafiły do 43 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Przypomnijmy, że w 2007 roku zostało zawarte pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy ówczesną EDF Polska SA (obecnie PGE Energia Ciepła) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków. Jego celem było udzielanie finansowej pomocy na zakup ciepła oraz ciepłej wody użytkowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz najuboższych, chorych i niepełnosprawnych, seniorów i kombatantów. W 2015 roku do akcji przystąpiła CEZ Skawina SA.

O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę.

Gmina Miejska Kraków wskazuje listę organizacji pozarządowych, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. Listę rekomendowanych w danym roku organizacji przekazuje prezydentowi Krakowa Komitet ds. Pomocy; w oparciu o nią prezydent wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.

W tym roku wsparcie otrzymali:

Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego,
Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
Fundacja Osób Niepełnosprawnych BARIERA,
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”,
Fundacja Ronalda McDonalda,
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - Galeria Stańczyk,
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum im. Św. Łazarza,
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”
Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA,
Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Krakowie,
Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera,
Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki,
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski,
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie,
Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie,
Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”,
Stowarzyszenie Lajkonik,
Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „CHMURKA”,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”,
Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Zarząd Wojewódzki,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”,
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”,
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie,
Stowarzyszenie „Siemacha”,
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski Krakowski,
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego,
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS,
Fundacja Ukryte Skrzydła,
Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła- Placówka wsparcia Dziennego „ORATORIUM”,
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy,
Fundacja Nowe Centrum,
Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”,
Kościół Dla Miasta Krakowa.

Przez dwanaście lat trwania akcji do organizacji non-profit trafiła kwota 1,3 mln zł. O wyjątkowości realizowanego w Krakowie porozumienia świadczy fakt, że w 2015 r. akcja została nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25