facebook RSS # #

23.09.2019 22:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-11 14:40       aktualizacja: 2019-06-11 14:46       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Jarocin: Raport o stanie gminy

Z końcem maja zakończyły się prace nad raportem o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok. Przygotowanie dokumentu to nowy obowiązek nałożony na burmistrza, który wprowadzony został ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Radni nad raportem będą debatowali podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 18 czerwca. Początek obrad o godz. 8:30.

W myśl obowiązujących przepisów burmistrz do 31 maja każdego roku jest zobowiązany do przedstawienia radzie miejskiej raportu o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

W debacie nad raportem głos, poza radnymi, mogą zabrać także mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, jest ograniczona. Maksymalnie może to być 15 osób. Warunkiem czynnego udziału zainteresowanego mieszkańca w debacie jest jednak złożenie stosownego zgłoszenia, popartego podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców wraz z ich imionami, nazwiskami oraz adresami zamieszkania. Dane te są konieczne, ponieważ pozwolą na zweryfikowanie, czy podpisane osoby są mieszkańcami naszej gminy. Liczba wymaganych podpisów poparcia określana jest na podstawie liczby mieszkańców gminy. W przypadku gminy Jarocin wymagane jest poparcie 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, Ratusz – Rynek, pokój nr 4 do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną, czyli do 17 czerwca 2019 r. Głos w debacie mieszkańcy będą zabierali zgodnie z kolejnością, z jaką zgłoszenia wpływały do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie. Lista, umożliwiająca konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osobie, udział w debacie nad raportem, opatrzona musi być jej własnoręcznym podpisem.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miejskiej.

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018  

Sesja w dniu 18 czerwca 2019 r. - porządek obrad
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25