facebook RSS # #

24.08.2019 07:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-08 10:11       aktualizacja: 2019-02-11 06:00       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Piotrków Tryb.: Startuje kwalifikacja wojskowa

Piotrków Tryb.: Startuje kwalifikacja wojskowa
Fot. UM Piotrków Tryb.
4 lutego na terenie województwa łódzkiego startuje kwalifikacja wojskowa. W naszym mieście komisja rozpocznie pracę 25 lutego.

Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską mają:
- mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
a. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, przy czym osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca, kwalifikacji wojskowej, która:
- nie stawiła się przed komisją wojskową,
- odmawia poddania się badaniom lekarskim,
- nie przedstawi stosownych dokumentów,
podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

WAŻNE!
Brak imiennego wezwania do stawienia się na komisję lekarską nie zwalnia z obowiązku osobistego zgłoszenia się do kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa w naszym mieście odbędzie się w dniach 25 lutego-15 marca w lokalu przy ul. Młynarskiej 2 w godz. 7.30-15-30.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25