facebook RSS # #

21.07.2019 18:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-12 09:20       aktualizacja: 2019-02-12 09:55       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Mosina: Gmina udzieli wsparcia

Mosina: Gmina udzieli wsparcia
Fot. UM Mosina
Gmina Mosina chce partycypować we wkładzie własnym mieszkańców w rządowego programu „Czyste powietrze”. Efekt przewyższy poniesione koszty – mówi burmistrz Przemysław Mieloch.

W ramach cyklu spotkań informacyjnych o wdrażanym programie, prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska na terenie całego kraju, w październiku minionego roku takie spotkanie odbyło się również w Mosinie.

Eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawili na nim informacje z zakresu edukacji ekologicznej, skutków wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, a także możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch (wówczas zastępca burmistrza) zwrócił się do ekspertów z zapytaniem o możliwość wsparcia przez Gminę Mosina rządowego programu poprzez udział we wkładzie własnym swoich mieszkańców, którego wymagana wysokość może przekraczać możliwości niektórych z nich. Ponieważ obecni na spotkaniu eksperci nie udzieli odpowiedzi, wskazując na brak kompetencji w tej kwestii, Burmistrz przedstawił to zapytanie i zarazem propozycję Gminy Mosina, takiego współudziału w programie Narodowemu Funduszowi Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatecznie Gmina Mosina otrzymała w tej sprawie odpowiedź pozytywną. W skierowanym do Gminie piśmie Agnieszka Koczorowska, p.o. Dyrektora Departamentu Czystego Powietrza i Nowych Projektów NFOŚIGW, poinformowała, że od 1 stycznia tego roku zmieniono zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i taka możliwość, współfinansowania programu z innych źródeł, została stworzona, pod warunkiem że udzielone łącznie wsparcie nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

- Podejmiemy teraz działania w kierunku określenia z WFOŚiGW zasad współudziału Gminy Mosina w programie „Czyste powietrze”. Jeżeli wesprzemy finansowo wkład własny naszych mieszkańców, którzy z powodów ekonomicznych palą w piecach gorszej jakości paliwem, to efekt przewyższy poniesione koszty – mówi Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina.

– 3 lutego przedstawiłem tę naszą inicjatywę na spotkaniu Rady Stowarzyszenia Metropolii Poznań. Dyrektor Biura Rady Metropolii Piotr Wiśniewski zwrócił się do mnie o pismo z odpowiedzią NFOŚiGW. Metropolia chciałaby pójść naszym śladem i wprowadzić współfinansowanie dotacji z rządowego programu na całym jej terenie.

Gmina Mosina przeznaczyła w tegorocznym budżecie 150 tysięcy zł na dotacje do wymiany pieców.

Więcej o walce z niską emisją do atmosfery w zakładce Smog.

Joanna Nowaczyk

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Dofinansowanie można uzyskać zarówno w przypadku istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego jak i nowo budowanego.

W istniejących budynkach program obejmuje m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła oraz docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. W budynkach powstających dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2027 r.

Więcej o naborze wniosków – na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nfosigw.gov.pl
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25