facebook RSS # #

20.05.2019 07:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-14 07:32       aktualizacja: 2019-03-14 18:31       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Miasto Świdnica: Rozwój turystyki pogranicza

Miasto Świdnica: Rozwój turystyki pogranicza
Fot. UM Świdnica
Cykl konferencji turystycznych, spotkań branżowych, szkolenia, praktyczne warsztaty, prezentacje wytwórców regionalnych, nowe materiały promocyjne, Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej to tylko część działań, które Świdnica i Trutnov podejmują, by móc wzmacniać swoje gminy w oparciu o rozwój turystyki polsko-czeskiego pogranicza.

We wtorek, 12 marca w Trutnovie odbyła się konferencja inaugurująca trzyletni polsko-czeski projekt „Turystyka wspólna sprawa”, którego liderem jest miasto Świdnica, a partnerem finansowym zaprzyjaźniony z nią od lat - Trutnov. W wydarzeniu uczestniczył zastępca prezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski oraz wiceburmistrz Trutnova, Tomas Hendrych. Miasta partnerskie poprzez realizację tego projektu chcą zmobilizować inne przygraniczne instytucje oraz przedstawicieli rynku turystycznego do lepszej współpracy i poważnej debaty na rzecz rozwoju turystyki polsko-czeskiego pogranicza.

- Napisaliśmy ten projekt przede wszystkim po to, by zacząć współpracować na rzecz rozwoju turystyki pogranicza w większym niż dotychczas gronie. By o turystyce nauczyć się myśleć szerzej – biorąc pod uwagę także możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi oraz czerpanie z tego wzajemnych zysków. Chcemy poprzez ten projekt uświadomić, że turystyka to system naczyń połączonych i powiązanych, wzajemnie na siebie oddziałujących. Wiele osób ze społeczeństwa, także z branży turystycznej, wciąż tego nie rozumie. Nie rozumie, że turystyka to naprawdę wspólna sprawa! – mówiła podczas inauguracji w Trutnovie Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Turystyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin społeczno-gospodarczych. Ten progres widoczny jest także na pograniczu, o czym świadczą realizowane transgraniczne polsko-czeskie projekty, wpływające na zwiększenie ruchu turystycznego i tworzenie nowych produktów turystycznych.

- Pomimo wielu działań w tym zakresie, proces zarządzania turystyką transgraniczną nadal nie ma charakteru holistycznego, a na polsko-czeskim pograniczu wciąż istnieje wiele barier i problemów blokujących rozwój tej dziedziny gospodarki. Jednym z nich jest współpraca. Na jej niewystarczającą jakość i intensywność skarżą się m.in. przedsiębiorcy, pracownicy informacji turystycznych, lokalnych organizacji turystycznych czy samorządów gospodarczych i terytorialnych. Bariery rozwojowe związane z niedostateczną współpracą stanowią także: niewłaściwie pojmowana konkurencyjność, duże rozproszenie branży, brak integracji instytucji i społeczności działających na rzecz turystyki, słaba znajomość przez podmioty z Czech i Polski funkcjonowania wzajemnych systemów polityki turystycznej realizowanej po obu stronach pogranicza, legislacji z nią związanych oraz kierunków jej rozwoju – mówiła Sylwia Osojca-Kozłowska, zapowiadając wokół jakich problemów koncentruje się projekt.

Jednym z celów projektu "Turystyka - wspólna sprawa" jest poważna polsko-czeska debata o teraźniejszości i przyszłości turystyki oraz próba stworzenia platformy współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami tego rynku na polsko-czeskim pograniczu. Projekt stanowi odpowiedź te problemy i może przeciwdziałać opisanym wyżej barierom. Cykl konferencji tematycznych, spotkań branżowych oraz praktycznych warsztatów, jakie w jego ramach zaplanowano dla przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych, instytucji, JST, organizacji pozarządowych, gospodarczych czy ekspertów i naukowców z obu stron pogranicza, będzie okazją do wzajemnego poznania się i integracji, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów projektowo-biznesowych, podzielenia się dobrymi praktykami oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań zwiększających ruch turystyczny na pograniczu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza międzynarodowa konferencja w ramach cyklu „Turystyka – wspólna sprawa” odbędzie się już za trzy miesiące w Świdnicy. Jej tematem przewodnim będą „Sieciowe Produkty Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza”. Podczas tego wydarzenia, które zaplanowano na 13-14 czerwca br. zostanie zaprezentowana m.in. bieżąca oferta w zakresie sieciowych produktów dostępnych na pograniczu, odbędą się także warsztaty, których uczestnicy ze Świdnicy, jej okolic oraz z Czech będą wspólnie uczyć się jak tworzyć i rozwijać sieciowe produkty turystyczne.

Grupę docelową dla której dedykowane są działania projektowe stanowią mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza, a także tworzone przez nich, działające na rynku turystycznym, podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie turystyki lub dla turystyki oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospodarczego, organizacji pozarządowych i świata nauki.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności /Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

Całkowita jego wartość to 393 365 euro, w tym wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85%, czyli 334 360 euro. Budżet Gminy Miasto Świdnica to 263 788 euro, a budżet Miasta Trutnov 129 577 euro.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25