facebook RSS # #

20.06.2019 08:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 18:31       aktualizacja: 2019-04-12 05:28       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: Mostu przez rzekę Bóbr

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec".

W ramach zadania przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie której przygotowywane są materiały do uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU) – planowany termin pozyskania DŚU to III kwartał 2019 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z określeniem warunków geologiczno - inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wykonywanie robót geologicznych, przeprowadzone będą odwierty geologiczno - inżynierskie, które umożliwiają wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej. Odwierty planuje się wykonać w II kwartale 2019 r.

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania.
Umowna wartość dokumentacji wynosi 760 140 zł. Okres trwania umowy na dokumentację od 3.08.2018 do 31.12.2021 wraz z nadzorem autorskim podczas realizacji robót.

W ramach inwestycji "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec", planuje się budowę nowego mostu przez rzekę Bóbr (na północ od istniejącego mostu) oraz przebudowę istniejącego mostu. W wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze obiekty mostowe, na każdym wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.

Na obu końcach przeprawy mostowej zakłada się wykonanie skrzyżowań z wyspą centralną (tzw. rond turbinowych) o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu. Przy skrzyżowaniu zachodnim powstaną zatoki autobusowe pozwalające na bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym usprawnieniu jej funkcjonowania.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25