facebook RSS # #

20.06.2019 08:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 11:13       aktualizacja: 2019-04-12 05:24       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Tczew: 100 tys. zł na remont zabytków

Tczew: 100 tys. zł na remont zabytków
Fot. UM Tczew
Rada Miejska przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Tczewa.

Dotacje przyznane zostały następującym podmiotom:

1) - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących się w kościele parafialnym, w wysokości po 20 000 zł na każdy konfesjonał, czyli łącznie 40 000 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

2) - właścicielom budynku przy ul. Podgórnej 6 na remont dachu, w wysokości 30 000 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

3) - Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy pl. Hallera 15 na remont elewacji frontowej III kondygnacji budynku - II etap, w wysokości 30 000 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r.).

Na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2019 r., złożone zostały 3 wnioski. Wnioski dotyczyły obiektów, które wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekty te objęte są ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Wszystkie wnioski poddane były analizie pod względem zgodności z regulaminem, w tym ich kompletności. Po analizie złożonych wniosków, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji oraz zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku miasta.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Tczew z beneficjentem. W umowie określone zostaną między innymi: szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja, termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji, kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte, zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych kosztów zadania, na które przyznano dotację, tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot poddania się kontroli w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu, konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew, określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25