facebook RSS # #

20.06.2019 08:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-13 05:40       aktualizacja: 2019-04-13 05:14       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Stypendia dla młodych lekarzy

Częstochowa: Stypendia dla młodych lekarzy
Fot. UM Częstochowa
O finansowe wsparcie miasta będą mogły starać się osoby kształcące się na VI roku studiów medycznych. Istotnym warunkiem jego uzyskania będzie zobowiązanie do podjęcia pracy w podmiocie medycznym, dla którego organem założycielskim jest Gmina Częstochowa. Uchwałę w sprawie programu stypendialnego przyjęła Rada Miasta Częstochowy.

Niedobór lekarzy specjalistów widać w całej Polsce. Z problemami kadrowymi borykają się zarówno szpitale w małych miejscowościach, jak i te w dużych ośrodkach akademickich. Zjawisko to dotyczy też Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. W tym kontekście uzasadnione jest stworzenie systemu zachęt dla młodych medyków – choćby poprzez stypendia dla kształcących się na kierunkach lekarskich. Ma to pomóc we wzmocnieniu lokalnej kadry lekarskiej, a przez to utrzymać dostępność świadczeń na dotychczasowym poziomie.

Stosowną uchwałę w sprawie stypendialnych zachęt dla medyków chcących związać się po studiach z Częstochową przyjęła na sesji 11 kwietnia Rada Miasta. Projekt uchwały przygotował prezydent miasta, wcześniej inicjatywę związaną z opracowaniem takiego programu zgłaszali częstochowscy radni.

Pomoc finansowa będzie przyznana studentkom i studentom VI roku. Z prezydentem Częstochowy będą oni podpisywać umowę, w której w szczególności zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Pracę będą musieli rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznawane będzie na okres 9 miesięcy (od 1 października roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku). Jego maksymalna wysokość to 2 tys. zł brutto miesięcznie. Ubiegać się o nie będą mogli ci, którzy za poprzedni rok akademicki uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,2. Zaliczenie V roku studiów – i wpisanie na kolejny – trzeba będzie uzyskać do 3 września danego roku. O stypendium nie będzie się można starać w sytuacji powtarzania roku, którego dotyczy wniosek. Na wsparcie nie będą też mogły liczyć osoby korzystające z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Nabór zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń UM najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Wnioski będą składane w Urzędzie Miasta lub pocztą. Trzeba będzie do nich dołączyć odpowiednie uczelniane zaświadczenia (m.in. o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów). Do wniosku dołączyć trzeba też będzie zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim.

Prawo do stypendium osoba będzie tracić wtedy, gdy w terminie 14 dni od rozpoczęcia (drugiego) semestru nie przedłoży zaświadczenia o odbywaniu (czyli kontynuacji) studiów, a także w przypadku korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów lub urlopu rodzicielskiego.

Stypendium (wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego przekazania) będzie trzeba zwrócić jeśli we wniosku pojawią się nieprawdziwe dane czy np. jeśli osoba zostanie skreślona z listy studentów. Oczywiście, gdy stypendystka lub stypendysta nie wywiąże się ze zobowiązania do podjęcia zatrudnienia w publicznej jednostce medycznej w Częstochowie – stypendium także trzeba będzie zwrócić. Tak samo stanie się w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku lekarza przed upływem 3 lat od dnia zatrudnienia.

Stypendia będą przyznawane do 15 października. Ich konkretna liczba oraz wysokość zależeć będzie każdorazowo od środków zagwarantowanych na ten cel w miejskim budżecie oraz zainteresowania ze strony studentów studiów medycznych.

Marcin Breczko
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25