facebook RSS # #

24.08.2019 07:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-24 15:19       aktualizacja: 2019-04-24 06:08       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Powiat Brodnicki: Nowe władze

Powiat Brodnicki: Nowe władze
Fot. Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy ma nowe władze. Delegaci na Walnym Zebraniu, które w odbyło się 16 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną na pięcioletnią kadencję.

Zanim przystąpiono do wyborów ustępujący prezes, Mariusz Klonowski, przedstawił sprawozdanie za 2018 rok oraz za całą poprzednią kadencję 2015-2019. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania finansowe oraz z działalności merytorycznej. Przyjęli też uchwałę o udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium, a następnie przystąpili do wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy na kadencję 2018-2023 jednogłośnie wybrano Stanisława Kosakowskiego, wicestarostę brodnickiego. Wiceprezesem został ponownie Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, a skarbnikiem Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Do zarządu delegaci wybrali również: Magdalenę Golubską - wójt gminy Zbiczno, Danutę Kędziorską - wójt gminy Brzozie, Joannę Kilian - kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz Krzysztofa Puwalskiego - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim).

Wybrano też komisję rewizyjną, w składzie której znaleźli się: Andrzej Nadolski - przewodniczący Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, Benedykt Czarnecki - radny gminy Lubawa, Józef Czerwiński z Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, Adam Zalewski - wójt gminy Brodnica, Irena Gorczyńska - radna gminy Grodziczno.

Na zebraniu omawiano także sprawy bieżące oraz organizacyjne stowarzyszenia, które w tej kadencji będzie pracować w odnowionym składzie. Przyjęto również projekt budżetu na 2019 rok.

Prezes w imieniu członków stowarzyszenia podziękował zasłużonemu dla organizacji Szczepanowi Burakowi, który z kolei zaznaczył jak ważne jest podtrzymywanie aktywności stowarzyszenia działającego na rzecz wspólnoty samorządów Dorzecza Drwęcy. Zadeklarował jednocześnie chęć dalszej współpracy, a także pomocy przy organizacji kolejnych Dni Drwęcy, których gospodarzem w dniach 21-22 lipca tego roku będzie Gmina Kurzętnik, zgodnie z propozycją, jaką złożył na zebraniu wójt gminy oraz wiceprezes stowarzyszenia Wojciech Dereszewski. Na zebraniu ustalono też, że w Kurzętniku, w maju, odbędzie się kolejne zebranie stowarzyszenia.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25