facebook RSS # #

19.08.2019 17:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-18 09:09       aktualizacja: 2019-05-18 08:56       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Absolutorium dla prezydenta

Częstochowa: Absolutorium dla prezydenta
Fot. UM Częstochowa
Rada Miasta udzieliła prezydentowi Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, a tym samym udzieliła prezydentowi absolutorium.

Wymóg przedstawienia raportu o stanie gminy obowiązuje po raz pierwszy w bieżącej kadencji władz samorządowych. Raport to instytucja prawna, wprowadzona ustawą ze stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Na mocy nowych przepisów do 31 maja wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek przedstawić raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności samorządowej władzy wykonawczej w poprzednim roku – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (rada gminy może też określić szczegółowe wymagania dotyczące raportu). Radni debatują nad raportem, głos mogą zabierać także mieszkańcy. Po debacie rada udziela lub nie udziela prezydentowi wotum zaufania.

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta Częstochowy zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym miasta za rok 2018 oraz raportem o stanie miasta. Po dyskusji udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania, poparła wykonanie budżetu oraz udzieliła prezydentowi absolutorium. Za jego udzieleniem głosowało 18 radnych, przeciw było 10.

Żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie przedstawiła ani Regionalna Izba Obrachunkowa ani biegły rewident, a także Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Warto wspomnieć, że na krótko przed głosowaniem w sprawie absolutorium agencja Fitch Ratings dobrze oceniła płynność finansową Częstochowy oraz politykę kredytową, skutkującą zaliczaniem Częstochowy do miast o umiarkowanym zadłużeniu.

W 2018 roku miasto dysponowało budżetem w kwocie 1 mld 304 mln zł, z czego najwyższe kwoty z budżetu zostały przeznaczone na: oświatę (32%), wspomaganiem rodzin (15%), transport i drogi (12%), gospodarkę komunalną (8%) pomoc społeczną (7%) i gospodarkę mieszkaniową (5%). Struktura wydatków budżetowych wykazuje, że w ramach wydatków bieżących niemal 60 % środków budżetowych miasto przeznaczyło na szeroko rozumianą sferę społeczną.

192 mln zł wydano w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych. 70% inwestycji sfinansowane było w ubiegłym roku ze środków własnych oraz unijnych, a tylko 30% wydatków majątkowych sfinansowano z kredytu.

Wśród najważniejszych z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku znalazły się m.in. finalizacja przebudowy i rozbudowy Drogi Wojewódzkiej 908 w granicach miasta, prace nad odwodnieniem Grabówki i Kiedrzyna, zakończenie budowy strefy wypoczynku ,,Adriatyk” w parku Lisiniec, budowa zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem, kompleksowa termomodernizacja 7 placówek oświatowych czy przebudowa i termomodernizacja pływalni MOSiR przy alei Niepodległości. Wśród innych zadań warto wymienić rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul. Gilowej, finalizację budowy Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej, modernizację budynku przy ul. Sułkowskiego dla potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie, realizację budynku wielofunkcyjnego oraz przebudowę głównego boiska treningowego na MSP Raków, rozpoczęcie budowy nowego bloku komunalnego, Parku Wodnego czy centrów przesiadkowych przy dworcach.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2018 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia miasta, tj 39,4%. Odnosząc ten wskaźnik np. do roku 2012, kiedy budżet był zadłużony jeszcze na poziomie 46%, widoczne są pozytywne efekty racjonalnej gospodarki finansowej ostatnich lat.

Więcej tutaj.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25