facebook RSS # #

19.08.2019 17:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-11 11:33       aktualizacja: 2019-06-11 11:39       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Swarzędz: Wyrok NSA ws. nazw osiedla

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – os. Szarych Szeregów.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał przede wszystkim, że Wojewoda nie miał kompetencji do zmiany nazwy osiedla, które nie jest ani jednostką pomocniczą gminy, ani ulicą czy placem. Ponadto stwierdził, że Wojewoda powinien był sprawdzić, jaką konkretnie formację upamiętnia nazwa osiedla, również ze względu na istniejące nazwy sąsiednich osiedli. Niezależnie od powyższego wskazał, że nawet gdyby przyjąć, że chodziło o Dąbrowszczaków hiszpańskich, w Hiszpanii, która jest monarchią, są oni upamiętniani jako bohaterowie narodowi.

Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 29 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – ks. Józefa Tischnera.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że subiektywne przeświadczenie Rady Gminy w Swarzędzu o braku konieczności zmiany nazwy ulicy Jakuba Przybylskiego było wystarczającą przesłanką możliwości zaskarżenia zarządzenia Wojewody zmieniającego tę nazwę. Wskazał ponadto, że obowiązkiem Wojewody było przeprowadzenie wnikliwego postępowania zmierzającego do ustalenia, czy nazwa ta powinna podlegać zmianie zgodnie z ustawą, w szczególności Wojewoda powinien był porozumieć się w tej kwestii z władzami Gminy, a także przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców Swarzędza, aby ocenić czy postać Jakuba Przybylskiego w powszechnym odczuciu symbolizuje komunizm. Wojewoda tymczasem ograniczył się tylko do podzielenia opinii IPN w tym zakresie. Wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać Jakuba Przybylskiego za osobę symbolizującą komunizm, skoro był jedynie poślednim lokalnym działaczem PPR.

* * *
Przypomnijmy, że 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Szarych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybylskiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tischnera. Jako podstawę prawną Wojewoda wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Bezpośrednim skutkiem wskazanych zmian nazwy ulicy i osiedla byłaby konieczność dokonania przez Mieszkańców wielu zmian administracyjno-formalnych. Niezależnie od argumentów prawnych, ale - przede wszystkim - aby nie narażać Mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów takich jak, na przykład, koszty wymiany tabliczek oznaczających posesje, wymiany szyldów, wizytówek, koszty zmiany ogłoszeń itp. – burmistrz Swarzędza postanowił na te zarządzenia Wojewody złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze stanowiskiem burmistrza zgodziła się Rada Miejska w Swarzędzu. W grudniu 2018 r. WSA uchylił oba rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody. Następnie wojewoda złożył skargi kasacyjne do NSA.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25