facebook RSS # #

11.12.2019 15:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-11 11:10       aktualizacja: 2019-07-11 11:10       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Konin: Program wspierania przedsiębiorczości

Nie za urzędniczym biurkiem, ale we współpracy z praktykami takimi jak: przedsiębiorcy, nauczyciele, specjaliści zajmujący się doradztwem dla firm powstaje  program wspierania przedsiębiorczości skierowany m.in. do młodych koninian. Prace nad nim właśnie się zaczęły. Finał poznamy pod koniec września.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego zaproponował nowe otwarcie w kwestii tworzenia programu wspierania przedsiębiorczości. Chodzi o to, żeby podejść do tematu z różnych stron, opierając się na wiedzy i doświadczeniu koninian. Dlatego do udziału w pierwszym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 9 lipca w ratuszu, zaproszono przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, radnych, przedstawicieli szkół średnich, pracowników urzędu.

Jak informuje Mariusz Piotrowski z Wydziału Rozwoju Gospodarczego - praca odbywa się metodą Service Design. - Jest to podejście, w którym punktem wyjścia do szukania rozwiązań są zidentyfikowane potrzeby i problemy przedsiębiorców oraz młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. Istotnym jest jednak to, aby wypracowane rozwiązania nie tylko odpowiadały na potrzeby, ale umożliwiały realizację celów oraz wpisywały się w strategię działania miasta – wyjaśnia Piotrowski.

Efektem pierwszego warsztatu jest określenie ram, w których działać ma projekt, stworzenie wizji, wskazanie ograniczeń, na jakie możemy po drodze trafić, analiza dotychczasowych doświadczeń czy określenie kluczowych wyzwań.

Kolejne etapy pracy nad programem to: wywiady z przedsiębiorcami oraz młodymi mieszkańcami miasta (uczniami i studentami). Wnioski, które zostaną wypracowane na skutek tych badań, będą stanowić punkt wyjścia do tworzenia nowych usług i rozwiązań. Odbędzie się to na dwudniowym warsztacie 6-7 sierpnia, którego efektem będą propozycje działań na rzecz wsparcia przedsiębiorców i pobudzania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Na koniec 2018 roku w Koninie mieliśmy ogółem 8017 podmiotów gospodarczych, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 5 855, spółki handlowe – 890, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 116, pozostałe to m.in. spółdzielnie
i stowarzyszenia.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25