facebook RSS # #

22.01.2020 15:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-12 07:02       aktualizacja: 2019-08-06 23:18       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Gmina Stare Babice: Nagroda za przewodnik

Gmina Stare Babice: Nagroda za przewodnik
Fot. UG Stare Babice
Z dumą informujemy, że Przewodnik po planowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku roku przez pracowników naszego urzędu, decyzją Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu w kategorii Wiedza i upowszechnianie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 18 września.

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on opublikowany na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych. W 2019 r. Gmina Stare Babice wyda ten przewodnik również w wersji papierowej w nakładzie ok. 1000 egz. Opracowany dokument spełnia pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy stają się partnerami w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w pracach nad planem, biorą udział w konsultacjach i monitorują przebieg poszczególnych etapów procedury planistycznej. Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są podawane do informacji publicznej za pośrednictwem gminnych mediów.

Uzasadnienie przedsięwzięcia

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice jest niezwykle ważnym elementem działalności samorządu gminnego. Poprzez stosowanie różnych instrumentów, które dał ustawodawca, tworzymy akty definiujące w jaki sposób powstanie tutaj nowa zabudowa. Każdy z naszych mieszkańców ma wpływ na kierunek rozwoju przestrzennego. Ta zbiorowa odpowiedzialność bierze się z tego, że ustawodawca zapewnił możliwość uczestnictwa w procedurze planistycznej – mieszkańcy mogą brać czynny udział w pracach planistycznych dając temu wyraz w postaci zapoznawania się z projektami nowych planów miejscowych, biorąc udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd gminy, czy składając wnioski oraz uwagi do planu. Gmina Stare Babice jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni brać udział w programowaniu rozwoju przestrzennego – jeżeli dzisiaj razem stworzymy wizję gminy (odpowiedzmy sobie na pytanie jak gmina Stare Babice ma wyglądać za 10, 20, czy 30 lat ?), będziemy mogli stworzyć plany miejscowe zapewniające nam dążenie do realizacji tego celu. Konsekwentne i przemyślane plany miejscowe są nie tylko dla nas – przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, wnuków oraz nowych mieszkańców gminy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby za kilka dekad mogli oni stwierdzić, że zapewniliśmy przestrzeń do życia najwyższej jakości. Broszura, którą stworzyliśmy dla mieszkańców, przybliża specyfikę planowania przestrzennego oraz zachęca do aktywnego udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz wspólnego dobra.

Więcej tutaj.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25