facebook RSS # #

21.01.2020 12:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-06 09:20       aktualizacja: 2019-09-06 09:27       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Toruń: Nowe zasady powoływania rady

Toruń: Nowe zasady powoływania rady
Fot. Małgorzata Litwin
Podczas 10. sesji Radni określą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków rady.

Obecna IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kończy się 31 grudnia 2019 roku. Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku; trzy pierwsze kadencje trwały dwa lata każda, a obecna kadencja – 3 lata. – Takiej długości mają być kolejne kadencje, jeśli ta uchwała zostanie przyjęta – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej przedkonwentowej, która odbyła się 5 września 2019 roku.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in. opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń, współtworzy corocznie programy współpracy GMT z NGO, corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, opiniuje wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO, podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO.

Radę tworzy 18 osób. W jej skład wchodzi:
- 19 przedstawicieli sektora pozarządowego, wybieranych przez środowisko pozarządowe podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych;
- 2 przedstawicieli Rady Miasta Torunia;
- 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia (pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia).

Uchwała zakłada:
- utrzymanie dotychczasowej liczebności Rady i proporcji jej składu;
- utrzymanie sposobu wyboru przedstawicieli środowiska NGO podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wprowadzenie precyzyjnych reguł i minimalnych terminów związanych z ogłoszeniem, zgłaszaniem kandydatów, głosowaniem i obliczaniem wyników;
- wprowadzenie zapisów dotyczących działania Rady w niepełnym składzie (zawsze obowiązuje reguła minimum 50 procent członków sektora NGO);
- wprowadzenie reguł związanych ze sposobem zwoływania posiedzeń, wyborem osób funkcyjnych w RDPP (zachowano regułę, że przewodniczącym jest zawsze reprezentant środowiska NGO), ustalaniem porządku obrad, sposobem podejmowania decyzji, dokumentowania prac itp.

- Ten dokument został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, przy udziale aktualnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych – poinformował prezydent Michał Zaleski.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25