facebook RSS # #

22.01.2020 17:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-10 10:32       aktualizacja: 2019-09-09 23:34       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Konin: Umowa na sprzedaż ciepła podpisana

Konin: Umowa na sprzedaż ciepła podpisana
Fot. UM Konin
W obecności władz Konina, radnych, zarządu ZE PAK SA i MPEC-Konin Sp. z o. o. 6 września br. podpisana została wieloletnia umowa na sprzedaż ciepła dla miasta Konina. Jak podkreślają strony - kończy ona wieloletni okres niepewności dotyczący zaopatrzenia w ciepło miasta i gwarantuje bezpieczne dostawy na okres następnych 13 lat.

Od wielu lat nasze miasto było zasilane ciepłem wytwarzanym z węgla brunatnego w Elektrowni Konin. Przesyłem i dystrybucją zajmuje się spółka miejska – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin. W ciągu ostatnich 6 lat główny dostawca modyfikował i zmieniał strategię dalszego wytwarzania ciepła. Pierwotnie zakładano budowę bloku parowo-gazowego, wypracowano i parafowano z MPEC umowę sprzedaży, jednak ZE PAK SA wycofał się z realizacji tego projektu i wypowiedział umowę na dostawę ciepła już od połowy 2020 roku.

Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta, dotyczące zapewnienia mieszkańcom ciepła od 1 lipca 2020 r., a następnie (po zawarciu porozumienia między ZE PAK SA i MPEC-Konin) po 1 lipca 2022 r. należy podzielić na dwa etapy.

Etap pierwszy był prowadzony przez zespół roboczy powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Celem Zespołu było wypracowanie koncepcji budowy nowego źródła ciepła dla miasta Konina. Dialog techniczny został zainicjowany przez władze miasta i MPEC-Konin. W wyniku prowadzonych rozmów ustalono jacy potencjalni wykonawcy i dostawcy mogą zabezpieczyć dostarczanie ciepła po 1 lipca 2020 roku. W dialogu uczestniczyło 6 podmiotów krajowych i zagranicznych. Został on zakończony w styczniu 2017 r.

W drugim etapie Prezydent Miasta, Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, powierzył Spółce MPEC – Konin dokonanie zakupu ciepła na potrzeby mieszkańców miasta, wyrażając jednocześnie zgodę na przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. Przygotowano procedurę, niezbędne dokumenty i powołano zespół negocjacyjny. MPEC zaprosił uczestników dialogu technicznego rekomendowanych przez Prezydenta Miasta do złożenia ofert wstępnych. W maju 2017 r. wpłynęły oferty i rozpoczęto negocjacje.

W tym czasie w Elektrowni Konin podjęto decyzję o modernizacji bloku biomasowego i rozbudowie go o człon ciepłowniczy, co pozwoliło na przedłużenie dotychczasowego wypowiedzenia umowy do końca czerwca 2022 roku.

Do ostatniego etapu negocjacji przystąpiły trzy podmioty - dwa zagraniczne i jeden polski. Wpłynęła tylko jedna oferta, wobec czego rozpoczęto fazę negocjacji handlowych z ZE PAK SA, których przedmiotem była „Sprzedaż ciepła na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dla zaopatrzenia w ciepło Miasta Konina”.

Postępowanie zakończyło się 6 września 2019 roku zawarciem umowy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA obejmującej sprzedaż ciepła z Elektrowni Konin. Umowę podpisano w konińskim Ratuszu w obecności prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Wojdyńskiego. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA reprezentował prezes zarządu Henryk Sobierajski i wiceprezes zarządu Zygmunt Artwik, a ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej umowę podpisali prezes zarządu Stanisław Jarecki i dyrektor techniczny Adam Strakowski.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25