facebook RSS # #

21.10.2019 05:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-23 11:21       aktualizacja: 2019-09-23 06:23       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Piotrków Tryb.: Ekologiczny projekt na „Piomie”

Piotrków Tryb.: Ekologiczny projekt na „Piomie”
Fot. UM Piotrków Tryb.
Piotrkowska „Pioma” zakończyła realizację projektu „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”.

Projekt był realizowany dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poznali wpływ wód powierzchniowych i podziemnych na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka. Zostali zapoznani z praktycznymi sposobami pomiarów zanieczyszczeń wód, które są dokonywane w laboratoriach oraz w terenie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić stację poboru i uzdatniania wody dla miasta oraz przedsiębiorstwo zajmujące się oczyszczaniem ścieków.

Młodzież podczas wyjazdów terenowych zapoznała się ze środowiskiem przyrodniczym, wpływem działalności przemysłowej na przyrodę oraz poznała region łódzki.
W trakcie realizacji projektu młodzież szkolna miała możliwość kontaktu z pracownikami naukowymi Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie uczestniczyli w wybranych zajęciach na uczelniach wyższych. Wyjazdy te przyczyniły się także do zapoznania uczniów z możliwościami dalszej edukacji.

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacji, a także zrealizowano wycieczki do m.in. Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrowni Bełchatów, Ojcowskiego Parku Narodowego, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz Politechniki Łódzkiej.
Odbył się także piknik ekologiczny i przeprowadzono liczne konkursy o tematyce ekologicznej.

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizowany był w ramach konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość projektu to 29 tys. 459 zł, a dofinansowanie wyniosło 26 tys. 459 zł.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25