facebook RSS # #

16.02.2020 22:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-08 09:49       aktualizacja: 2019-10-08 09:45       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Mosina: Nadzwyczajna XVI sesja Rady

Mosina: Nadzwyczajna XVI sesja Rady
Fot. UM Mosina
Nadzwyczajna XVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Mosina, odbędzie się we wtorek 8 października 2019 r., o godz. 17.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P
w miejscowości Mosina.
4. Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr LXII/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej
w Mosinie nr VII/33/19 z dnia 28 marca 2019 r.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XX/134/15
z dnia 29 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko
oraz części terenów miasta Mosina.
9. Wniosek o wyznaczenie przedstawicieli dwóch radnych do zespołu interdyscyplinarnego przygotowującego Raport o stanie gminy Mosina.
10. Wniosek o wyznaczenie trzech radnych do Komisji mieszkaniowej.
11. Zakończenie sesji.

Transmisja obrad na żywo - kanał Rady Miejskiej

Projekty uchał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne na stronie internetowej - mosina.esesja.pl
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25