facebook RSS # #

16.02.2020 21:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-08 10:45       aktualizacja: 2019-10-08 10:30       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Forum Rozwoju Firm

Częstochowa: Forum Rozwoju Firm
Fot. UM Częstochowa
„Bezpieczny przedsiębiorca” to temat pierwszego wydarzenia z cyklu, którego celem jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wpierających biznes.

3 października w ramach I edycji Forum, w Parku Przemysłowo – Technologicznym, odbyły się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych, pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.

Spotkanie otworzył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej oraz Loży Częstochowskiej BCC Katarzyna Woszczyna i prezes ARR w Częstochowie S.A. Marcin Kozak.

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Piotr Grzybowski wziął udział w panelu zatytułowanym „Zrozumieć compliance - szansa na bezpieczny rozwój”. W fazie legislacyjnej jest już projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ze zbiorem zasad i reguł postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi normami postępowania. Powszechnie określa się je pojęciem "compliance". Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ustawy tworzą nowy model odpowiedzialności karnej spółek, a w związku z tym także członków organów zarządzających. Wprowadzają one m.in. instytucję ochrony tzw. sygnalistów, obligują do tworzenia stanowisk lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością. Stosowanie nowych przepisów ma zapobiegać stratom finansowym i utracie reputacji, ale przede wszystkim wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych jako członków zarządu za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania. Nowe regulacje prawne nakazują prowadzić postępowania wewnętrzne, gdy dojdzie do uchybień wymagających wyjaśnienia.

Ustawa stanowi nowość w polskim porządku prawnym. Gdyby weszła w życie w kształcie pierwotnie proponowanym, obligowałaby tysiące przedsiębiorstw do stworzenia systemu zarządzania zgodnością także w obszarach, które nie są dziś uznawane za potencjalne źródło odpowiedzialności karnej spółek, np. BHP.
Podczas panelu eksperci z Mariański Group, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście, opierając się na doświadczeniu i przykładach dyskutowali o najistotniejszych kwestiach związanych z zagadnieniami compliance.

Tematem pozostałych paneli była „Przyszłość biznesu - zmiany w prawie i podatkach”, „Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym. Czy jest możliwe?” oraz „Cyberbiezpieczeństwo biznesu. Zapobiegać, blokować dostęp, chronić - a może wszystko naraz?”.

Organizatorami Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm „Bezpieczny przedsiębiorca” była Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Loża Częstochowska BCC, Mariański Group oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy.

Z wykorzystaniem informacji z ARR
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25