facebook RSS # #

16.02.2020 20:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-27 15:03       aktualizacja: 2020-01-27 14:47       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Miasto Świdnica: Prace w Parku Młodzieżowym

Miasto Świdnica: Prace w Parku Młodzieżowym
Fot. UM Świdnica
Od marca ubiegłego roku trwają prace projektowe związane z odbudową altany i fontanny.  Realizuje je Autorskie Biuro Projektów „a” mgr inż. arch. Anna Baran, mgr inż. Witold Baran ze Świdnicy. Dokumentacja będzie gotowa do maja.

Teren wokół wieżyczki został już oczyszczony, usunięto samosiejki. Pozwoli to na prowadzenie dalszych działań związanych z wykonaniem badań archeologicznych wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu. Będzie to podstawa do właściwego określenia rodzaju i ilości prac konserwatorskich, które należy przeprowadzić, a także stanowić będzie to bazę projektową dla wyboru, przyjęcia i zastosowania konkretnych technologii budowlanych.

Kolejnym etapem jest wykonanie niezbędnych odkrywek wraz z zasypaniem po wykonanych badaniach oraz rozebraniem i naprawą fragmentu murów. Prace te planowane są do wykonania do końca stycznia. Łączna ich wartość wyniesie 23 514 zł. Ich wykonawcą jest Farma Miejska. Prowadzone są one pod nadzorem inwestorskim i archeologicznym.

Wybrano już także wykonawcę robót w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych, budowy infrastruktury technicznej i małej architektury. Jest to świdnicka firma Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk, która wykona zadanie za kwotę ponad 3 milionów 400 tysięcy złotych. Na początku stycznia ogłoszono przetarg na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku. Oferty można składać do 7 lutego br.

Przypomnijmy, że Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów 120 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji, według złożonego projektu, to ponad 9 milionów 188 tys. złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej.

Oddzielnym zadaniem, które Urząd Miejski chce zrealizować w przyszłym roku, jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto planuje wykonanie tej części zadania po uzyskaniu środków przeznaczonych na ratowanie zabytków.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25