facebook RSS # #

13.12.2019 13:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-18 13:59       aktualizacja: 2019-11-17 21:29       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Gmina Świdnica: Konserwacja rowów melioracyjnych

Gmina Świdnica: Konserwacja rowów melioracyjnych
Fot. UG Świdnica
W celu utrzymania optymalnych stosunków wodnych na użytkach rolnych oraz zapewnienia ochrony przed powodzią, w bieżącym roku wykonano gruntowną konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Burkatów i Lutomia Dolna. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła ponad 170 tys. zł., przy wykorzystaniu 30 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Prace na terenie miejscowości Burkatów obejmowały konserwację rowów melioracyjnych na odcinku ponad 370 mb. W ramach konserwacji wybudowano 30 mb murów oporowych na rowie R-M1 oraz wykonano zastawki pozwalające na sterowanie poziomami wody dopływającej do stawów. Prace konserwacyjne obejmowały swoim zakresem: wykoszenia z dna i skarp rowów porostów, wykarczowaniu zakrzaczeń oraz drzew z koryt i skarp rowów, odmulenie rowów i ich wyskarpowaniu. Poddano gruntownemu odmuleniu "mały staw" oraz uzupełniono spoiny w przyczółkach przy wylocie wody jak również wykonano nowe szandory na zastawce prowadzącej wodę do rowu R-M3.

Na terenie miejscowości Lutomia Dolna wykonano konserwację rowów melioracyjnych
o dł. 1710 mb. Prace konserwacyjne obejmowały swoim zakresem: wykoszenie z dna i skarp rowów porostów , wykarczowaniu zakrzaczeń oraz drzew z koryt i skarp rowów, odmulenie rowów i ich wyskarpowaniu, udrożnienie urządzeń drenarskich oraz przepustów.

Na powyższe zadania w roku 2019 r. wydano ponad 170 tys. zł. z czego na wykonanie konserwacji na rowach melioracyjnych R-C16 i RC13 w łącznym rozmiarze 1300 mb pozyskano dotację w wysokości 30 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Przeprowadzenie konserwacji przyczyniło się nie tylko do utrzymania urządzeń wodnych w dobrej sprawności, ale również do polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na tym obszarze. Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją.

Ponadto prace melioracyjne zrealizowano w 15 miejscowościach na terenie gminy Świdnica (Mokrzeszów, Krzczonów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Boleścin, Burkatów, Makowice, Wiśniowa, Sulisławice, Panków, Jagodnik, Gogołów, Wieruszów). Wykonane były przez pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych robót publicznych, a w swoim zakresie obejmowały wykaszanie skarp i dna rowów.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25