facebook RSS # #

05.12.2019 22:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-22 14:17       aktualizacja: 2019-11-22 14:23       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Pelplin: Sesja Rady Miejskiej

Pelplin: Sesja Rady Miejskiej
Fot. UM Pelplin
W piątek, 22 listopada 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej.

Po sfinalizowaniu części dotyczącej spraw regulaminowych 13 radnych obecnych w swojej siedzibie przystąpiło do dyskusji oraz podjęcia uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Miedzy częścią? formalną i merytoryczną głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, który przedstawił obecnym na sesji informację o pracy w okresie między sesjami, która obejmowała czas od ostatniej zaplanowanej na dzień 18 października bieżącego roku sesji do dnia 22 listopada.

W następnej części obrad Burmistrz Mirosław Chyła przedstawił obecnym na sali informację o stanie realizacji zadań oświatowych, a także o zamierzeniach w zakresie zmian organizacyjnych w systemie oświaty na terenie gminy. Więcej na ten temat tutaj.

Kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczył spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochronie środowiska i ochrony przyrody, przede wszystkim w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy. Szczegóły znajdują się tutaj.

Podczas obrad obecni radni podjęli również uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rajkowy. Przypomnijmy, że wybory odbędą się z uwagi na śmierć dotychczasowego sołtysa Rajków śp. Jana Krajnika, który odszedł od nas 5 października bieżącego roku. Data wyborów została wyznaczona na dzień 9 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00.

Jednym z przejawów kształtowania polityki społecznej przez władze samorządowe jest zapewnienie osobom o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego możliwości podjęcia przez nie zatrudnienia oraz stworzenie dla nich warunków do integracji społeczno-kulturalnej. W związku z tym samorząd pelpliński podjął się stworzenia jednostki, która będzie odpowiedzialna za aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy, realizując przy tym zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych. Na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu wspólnie z Gminą Morzeszczyn Spółdzielni Socjalnej Kociewska, która ma pełnić rolę tego podmiotu.

W porządku obrad znalazły się również uchwały dotyczące zmiany opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (więcej: tutaj) czy nadania nowych nazw ulic w mieście Pelplin.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25