facebook RSS # #

26.01.2020 12:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-06 09:29       aktualizacja: 2019-12-06 05:33       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Częstochowa: Plan zagospodarowania

Częstochowa: Plan zagospodarowania
Fot. UM Częstochowa
Rada Miasta Częstochowy zdecydowała oprzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru o powierzchni ok. 2,64 ha, położonego w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, na południe od ulicy Poleskiej.

Granice obszaru objętego planem zaznaczone są na mapie, będącej załącznikiem do niniejszej informacji.

Obszar znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r.). Stanowi własność osoby prywatnej oraz Gminy Miasta Częstochowy. W sąsiedztwie obszaru wskazanego do objęcia planem, pomiędzy ulicami Okulickiego i Poleską, kształtuje się nowe osiedle mieszkaniowe (powstają budynki mieszkalne wielorodzinne) wraz z centrum handlowo-usługowym (funkcjonują tam sieciowe sklepy i punkty usługowe).


Inwestor (właściciel większości terenu), planujący budowę kolejnych budynków wielorodzinnych, zgłosił do Prezydenta Miasta wniosek o zmianę miejscowego planu w zakresie linii zabudowy oraz parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu. Zmiana przeprowadzona zostanie w trybie nowego planu dla wnioskowanego obszaru. Jego celem jest utrzymanie przeznaczenia tego terenu jako terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustalenie wskaźników oraz linii zabudowy - w nawiązaniu do zrealizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wielorodzinnego, położonego przy ulicy Okulickiego 56. Wprowadzenie ustaleń w tym zakresie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie działek (w tym gminnych) przeznaczonych pod realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przeznaczenie terenu jest zgodne z zaktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej wielorodzinnej i jednorodzinnej).

Wnioski do ww. planu miejscowego, mogą być składane w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej w terminie do 3 stycznia 2020 r.

Na podstawie informacji Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25